Draži kolekcionarstva 1Nenad Kostić Foto: Milan T. Jovanović

Pomozi kulture nov početak!

Ovim stihovima završava se Oda kulturi u kolumni od 24. maja. Ako ste zaboravili Odu ili prestali da je pevate u društvu, podsetite se svih 16 strofa i nastavite sa pevanjem. Ako bližnji zatvaraju uši, prestanite sa pevanjem.

Pređite sa pesme na dela! Podržavajte likovnu umetnost. Zadovoljavajte sebe i druge sakupljajući umetničke radove, umetnine. Evo praktičnih saveta.

Počnite sa umetninama na papiru. Crtež je unikat. Grafika je otisak u više primeraka koji se svi smatraju originalima, ne kopijama.

Mali tiraž je poželjniji od velikog. Motivi (teme) i tehnike izrade su raznovrsni, pa se već od radova na papiru može složiti zbirka. Izložen papir se mora pokriti staklom i zakloniti od sunčeve svetlosti.

Pređite na slike i skulpture. Birajte natenane, opušteno. Puko dopadanje je loše merilo. Zbirka sastavljena po ukusu neće „odražavati ličnost“ nego će biti bezlična.

Puka cena je loše merilo čak i ako je umanjite pregovarajući sa prodavcem. Zbirka nabavljena jeftino biće estetski jeftina. Dodajte treće merilo – umetnički kvalitet. Dosledno birajući umetnine koje zadovoljavaju tri merila češće ćete uspevati i više uživati.

Prepoznavanje umetničkog kvaliteta traži iskustvo i znanje.

Ljudi kažu: „Znam šta volim.“ U stvari, misle: „Volim ono što znam.“ Proširujte svoj senzibilitet na izložbama i u posetama ateljeima umetnika. Listajte ozbiljne, dobro ilustrovane knjige o umetnosti. Pred umetninom nemojte se odmah pitati na šta ona liči, šta predstavlja; prepustite joj se. Nemojte zazirati od onoga što smatrate da ne razumete. Prvo doživite, onda komentarišite.

Doživljaj i znanje se dopunjuju ali nisu preduslov jedno drugom.

Tržišna vrednost najviše zavisi od imena autora odnosno autorke. Za isto ime, veće dimenzije su skuplje od manjih, a trajan materijal je skuplji od krhkog. Skupljajte dela savremenika radije nego dela pokojnika. Podržavajte umetnike u usponu.

Ne slušajte prodavce koji proriču da će nečiji radovi postajati sve traženiji i sve vredniji. Tržište je nepredvidljivo. Umetnine se teško prodaju. Smatrajte svoje nabavke troškom za divan hobi, nikako investicijom za buduću dobit.