Halo, govori Bog 1

… prema svojim umnim i bezumnim mogućnostima, strastima i socijalnim i ekonomskim potrebama: od onog Aristotelovog, genijalnog, dijalektičkog, dinamičkog pojmovnog određenja, da je bog pokretač koji pokreće samo kad je ljubljen, dakle, kad je i sam pokrenut, i onog, takođe dijalektičkog, takođe genijalnog, Hegelovog, da je pojam boga jedinstveni samorazarajući pojam, preko onog čudesnog danteovskog da je Bog potencija, to jest Moć, i Spinozinog: „Bog, to jest Priroda“, do atavističkih, idiotizujućih određenja boga u XX i XXI veku, kao vlastite prćije, poseda i starostavnog sredstva za privatni probitak i masovni pomor.

„Kad bi goveda i konji imali ruke, pa kad bi još i hteli da slikaju i tvore dela kao ljudi, slikali bi likove bogova dajući im telo kao što ga sami imaju: konji konjsko, a goveda goveđe…“, pisao je, još u VI stoleću pre nove ere, mudro Ksenofan. Pod uticajem lektire sufijskih pesnika, ruskih i francuskih hrišćanskih personalista, i latinoameričkih teologa oslobođenja, rekao bih da magarci, goveda (i psi i ostali), ako bi mislili o pojmu boga, baš kao i ljudi kad bi mislili o pojmu boga, morali bi doći do definicije da je bog biće apsolutno nepodložno dresuri (jednostavnije, ali ne tako precizno rečeno: apsolutno nedresirano biće).

Radeći na ovoj temi s grupom srednjoškolaca, u pozorišnoj radionici, tokom improvizacija, kad smo Boga iznova stavili pred odluku da zatre svet, čuli smo da govori sledeće:

Želim da izbrišem čovečanstvo jer je postalo previše pohlepno.

Ja, Bog, preispitivala sam svoje odluke, i najpre sam mislila da je čovečanstvo koje sam stvorila nezahvalno i da ću da ga satrem, ali sam se zatim trgnula i rekla sebi: „Ti si Bog! Ti praštaš. To je tvoja uloga.“ (Onaj papa koji se usudio da usklikne: „Bog je Majka“, na papskom je tronu izbrojao 33 dana dok po njega nisu došli da ga izjutra mrtvog probude – prim. aut.)

Srbi su viteški narod, njihova genetika je plemenita. Srbi su jedini narod na planeti koji poštuje Boga onakvog kakav on doista jeste. Zato, ostaviću samo Srbe, a sve ću druge pretvoriti u prah. Jer mali Srbin odmalena vidi svoga boga.

Samo muslimani treba da ostanu na svetu, jer su oni najpravičniji. Muslimani imaju najbolju predstavu o meni. Ona je budućnost čovečanstva.

Ja, Bog, odlučio sam da na zemlji ostavim samo Jevreje, zato što su oni najviše propatili za trajanja ovog sveta. I zato što se oni nisu polakomili na Hristosa, nego veruju da moj Sin tek treba da dođe.

Ja, Bog Otac, na svetu ću ostaviti samo heteroseksualne, zato što samo oni mogu da daju potomstvo, a homoseksualni su đavolja tvorevina, jer ne vole od sebe različito, nego sebi slično, a ja sam predvideo suprotno od toga, i zato sam stvorio Adama i Evu, a nisam Adamu pridodao još jednog muškarca. Ali, ja sam Bog Sin, i ja mogu da mislim drukčije. Homoseksualni ljudi neće stvarati razmirice u budućnosti. Kod njih deca ne mogu nastati slučajno, kako se to u 94% slučajeva dešava kod heteroseksualnih parova, koji ne planiraju začeće svoje dece. Odatle potom svi problemi sveta. Kod homoseksualnih u bračnoj zajednici nema neželjene dece! Zato ću samo njih ostaviti u životu.

Ja, Bog, rešio sam da ostavim na svetu samo milijardere, jer njih smatram jedino sposobnima da ovaj svet poprave. Jedino oni imaju čime to da učine.

Ja, Bog, odlučujem da spasim samo beskućnike na ovoj planeti. Oni su podneli svu nepravdu ovog sveta. Ostali nisu poštovali bližnjeg svoga, samo su gledali sebe. Zato ću im seme izbrisati.

Ja, Bog, odlučujem da uništim sve sveštenike i sve hramove, zato što su sve te sinagoge, crkve, džamije i šta-ti-ja-tome-slično-sve-znam postale utočište u grehu najokorelijima.

Ja, Bog, odlučujem da spasim na svetu samo decu mlađu od sedam godina, zato što su oni u toj dobi apsolutno neiskvareni, i zato što će, ukoliko rastu bez takozvane nege odraslih, bez takozvane ljubavi roditelja, moći da stasaju u ljude po mom podobiju.

Ja, Bog, kojeg zovete Ljubav, ostaviću na svetu samo one koji istinski vole, jer samo od njih mogu da nastanu oni koji mogu da vole.

Ja, Bog, ostavljam na zemlji samo pijane, zato što sam, najzad, shvatio da samo pijan čovek govori iskreno, čak i kad je agresivan. Pijane treba sačuvati, nek se množe na ovom svetu!

Ja, Bog, na kraj pameti odlučujem da na svetu ostavim samo one koji su iz škola izbačeni. Jer je moja dužnost da mislim kao Bog, a ne kao čovek. Obrazovni sistem je gomorska bludnica, iskvaren toliko da samo oni koji su od njega odbačeni – vrede. Oni ne uvežbavaju greške, niti se vežbavaju da govore laži sa uverenjem da čine ono što je najbolje. Samo oni koji su izbačeni iz škola moći će da stvore civilizaciju bolju od ove koja jede svoju decu.