The Family Sowell

Sastav The Family Sowell je od strane poznavalaca označen kao najzanimljivija pojava u stilskim i žanrovskim okvirima bluegrass-a i kao jedan od najsjajnih primera afirmacije tog muzičkog pravca.

Uz vešto vladanje instrumentima i perfektnu uvežbanost, specifičnost ovog benda je duboka ukorenjenost u porodičnim vrednostima. Prisutni će moći da uživaju u melodijama proizvedenim u sadejstvu originalnog bluegrass bendža, gitare, basa, violine i mandoline.

Jedinstvenu priliku da uživo prati nastup ovog američkog benda koga čine članovi jedne porodice, sa mnogo energije i entuzijazma okrenutih negovanju bluegrass muzike, izvođenu u svom autentičnom obliku, publika će imati u sredu, 18. jula, sa početkom u 20 sati na gradskom trgu. .