Skupština opštine Kragujevac Foto: kragujevac.rs

Univerzitetska zbirka ima oko dve stotine umetničkih dela, mahom slika, dosta grafičkih listova, ali i nekoliko skulptura galerijskog formata. U toj zbirci se, pored ostalih, nalaze dela Boška Karanovića, Lazara Vujaklije, Stojana Aralice, Voje Stanića, Jovana Soldatovića, Nikole Koke Jankovića i drugih. Autor izložbe je dr Bojan Otašević, vanredni profesor FILUM-a Univerziteta u Kragujevcu, dok je za likovno-grafičko oblikovanje kataloga bio zadužen Vladimir Ranković, takođe vanredni profesor FILUM-a.