Foto: Nikola Džafo

– Slike su narativne. Aproprišu se, uzajamno dekonstruišu i reinterpretiraju citati preuzeti iz istorije slikarstva, mitski prizori, refleksivne krhotine, slike sećanja preslikane iz vlastitog iskustva – navodi Slivia Dražič.

Na svakoj slici, kao fon na kojem se događaji odigravaju, nalaze se zečevi. Zec je višedecenijski pratilac stvaralaštva Nikole DŽafa, od kada se 1994. obreo u kavezu na kupusištu izložbe Art vrt, svašta je proživeo, podseća Silvia Dražić.

-Na slikama iz ciklusa Večera za zeca njegova se uloga nije promenila. No, to je sad i jedan samosvesni, ponekad umorni, ponekad gnevni zec. Gleda drugim očima – tumači Dražićeva.

Ako je potrebno podsetiti, mr Nikola Džafo je član Udruženja likovnih umetnika Srbije i Vojvodine a javnost i umentički krugovi znaju ga kao idejnog tvorca i pokretača grupe LED ART (1993), sa kojom kreira i realizuje više od trideset projekata. Suosnivač je Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu (1995) i Multimedijalnog centra „Led art“ u Novom Sadu (2000). Iste godine pokreće Art kliniku. Godine 2013, posle eutanazije Art klinike, učestvuje u pokretanju i formiranju Šok zadruge, Za izložbu „Lepus in fabula“, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, dobio je Politikinu nagradu, 2012. godine. Izložba u Zrenjaninu otvara se u ponedeljak, 12. marta u 19 časova u Salonu Savremene galerije.