Posle kraće bolesti, u Beogradu je u 95. godini preminula Jara Ribnikar. Autorka više romana, zbirki pripovedaka i memoarske proze, Jara Ribnikar, kćerka poznatog češkog muzičara, jednog od osnivača Muzičke akademije u Beogradu Emila Hajeka, rođena je 23. avgusta 1912. u mestu Hradec u Češkoj.
Prevodila je i dela sa češkog i nemačkoj jezika, među kojima i knjige „Kukavice“ Švoreckog, „Ravnodušni posmatrač“ Vajnera i „Lanac sreće“ Nezvala. Njena dela, među kojima su najpoznatiji romani „Nedovršeni krug“, „Pobeda i poraz“ i „Jan Nepomucki“, prevedena su na dvadesetak jezika. Bila je učesnik u Narodnooslobodilačkom ratu, nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine, a radila je u Tanjugu od osnivanja te novinske agencije 1943. godine.
Bila je udata za Vladislava Sl. Ribnikara, direktora lista „Politika“, koji je umro 1955. godine.