Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, fizička lica, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Srbija koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu do 2. februara, a rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 3. aprila, navodi se u saopštenju Ministarstva kulture i informisanja.