Likovne kritike Dragana Aleksića u NBS 1Foto: Plakat

O knjizi, za koju je Jasmina Jovanovi 2018. dobila Nagradu „Pavle Vasić“, govoriće: Igor Borozan, Jasmina Jakšić Subić, Mileta Prodanović, Vladimir Dimovski i autorka.

Publika će moći da vidi i insert iz TV filma „Poslednja dadaistička predstava“ iz 1992, po scenariju Jasne Jovanov, a u režiji Aleksandra Davića. Likovno-kritička aktivnost avangardiste, pesnika, novinara, kritičara i filmofila Dragana Aleksića, predstavlja izuzetno značajnu oblast delovanja, ne samo za Aleksića kao autora, nego i za celokupnu srpsku međuratnu likovnu scenu i njeno današnje tumačenje.

Rad na prikupljanju i vrednovanju Aleksićevih likovnih kritika trajao je dugi niz godina, od perioda kada je Jasna Jovanov započela istraživački rad o Draganu Aleksiću i dadaizmu na jugoslovenskim prostorima, u okviru učešća u realizaciji dadaističke enciklopedije „Crisis and the Arts: The History of Dada. The Eastern Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, Central Europe and Japan, Vol. IV“, objavljene 1998. u Njujorku, kao i studije „Demistifikacija apokrifa – Dadaizam na jugoslovenskim prostorima (1920-1922) iz 1999. godine“.