Požarevljani u okupiranom gradu 1Foto: Bioskopski plakati

Prikazana dokumenta i fotografije pripadaju arhivima Požarevca, Srbije i Ministarstva odbrane. Izložba se sastoji iz devet celina, koje obuhvataju 26 panoa i 128 eksponata – dokumenata i fotografija. Na njima se mogu videti podaci o životu Požarevljana pod nemačkog vlašću, koja je uspostavljena 18. aprila 1941. godine i trajala je sve do 15.

oktobra 1944. godine. Na panoima su izloženi i plakati za bioskopske predstave i priredbe, koji su bili jedino čime su građani mogli da se razonode u najmračnijim vremenima. Cela izložba tako je koncipirana da prikazuje hronologiju dešavanja, od dolaska Nemaca, pa sve do ulaska partizana u oslobođeni grad.

*Tekst je deo projekta Kultura i turizam u službi razvoja Požarevca koji sufinasira Grad Požarevac. Stavovi izneti u sadržaju ne odražavaju mišljenje sufinansijera.