Predavao je savremenu istoriju Evrope, uvod u istorijske studije i brojne specijalizovane kurseve, a 1987. godine osnovao je Katedru za Opštu savremenu istoriju kojoj je bio na čelu do penzionisanja. Njegova najznačajnija dela su „Vreme netrpeljivih“ (1974) i „Srbija u Prvom svetskom ratu“ (1984)Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1988. godine, a za člana Crnogorske akademije nauka i umetnosti izabran je 2006. godine.Istraživao je, držao predavanja na univerzitetima i učestvovao na naučnim skupovima i projektima u Nemačkoj, Italiji, Austriji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švajcarskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, SAD, kao i u svim nekadašnjim jugoslovenskim republikama.Bio je autor više televizijskih emisija, poput serije „Vreme netrpeljivih“, a jedno vreme i voditelj emisije Kino oko.Oktobarsku nagradu grada Beograda za nauku je dobio 1975. godine za knjigu „Vreme netrpeljivih“ koja je izašla godinu dana ranije, prestižnu Herderovu nagradu za doprinos istoriografiji 2001. godine, kao i medalju „Konstantin Jireček“ Društva za Jugoistočnu Evropu iz Minhena 2004. godine.