Ciklus pod nazivom Istorija češkog stakla, čine tri izložbe u nizu, koje će se održavati sukcesivno od 2019. do 2022. godine. Inicijator i autor izložbi je vlasnik kolekcije stakla Borislav Šošo, saopštili su organizatori.

Prva izložba u nizu, predstavlja replike istorijskog stakla i pokriva period od antike do renesanse. Druga bi bila posvećena periodu baroka i secesije, kroz originale i replike češkog stakla. Poslednja u nizu izložbi, predstavila bi period modernog i savremenog češkog stakla, upoznajući publiku sa njegovim ogromnim bogatstvom, sa aspekta tehnologije proizvodnje, dekorativnih i umetničkih vrednosti.

Staklena građa na prvoj u nizu izložbi staklenih proizvoda iz kolekcije Borislava Šoše, pripada sferi svakodnevne upotrebe i stonog posuđa, a pokriva širok hronološki okvir od kasne antike do renesanse. Replike su proizvedene u češkim manufakturama „Haidl & Syn“, Svojkov, Staklara Belčice i „Glass studio Štepánek“, Novi Bor.

Ukupno 160 staklenih predmeta na izložbi, mahom su utilitarnog karaktera, sa ponekim primerom pehara koji su pre imali dekorativnu nego upotrebnu namenu. Celina od tri izložbe, predstaviće sveobuhvatan i raznolik pregled češkog stakla i ukazati na staklo kao na jedno od najimpresivnijih čovekovih otkrića i dostignuća.

Povezani tekstovi