Vek i po i koja godina pride biblioteke u Donjem Milanovcu 1Foto: J. B. K.

Prvo čitalište, Srbsko čitalište, osnovano je u Beogradu 1846. godine i do kraja osamdesetih godina 19. veka osnovano je još 79 čitališta, koja su doprinela prosvetnom i kulturnom napretku naroda tadašnje Srbije.

Saosnivač i dobrotvor čitališta u Beogradu i njen predsednik 39 godina bio je kapetan Miša Anastasijević iz Donjeg Milanovca.

U Donjem Milanovcu je realtivno brzo, nakon Beograda i većih gradova, 1867. u decembru, otvoreno čitalište koje je odobrilo tadašnje ministarstvo prosvete i crkvenih dela.

U molbi koju je  ministru prosvete i crkvenih dela prosledio okružni načelnik Dević navedeno je da „žitelji varošice Donjeg Milanovca saglasili su se da u D. Milanovcu otvore čitaonicu na koju celj sastavili su štatute i pokupili dobrovoljnu sumu za novine i ostale književne u ovaj red spadajuće stvari“ i zamolili ministra prosvete da im odobri rad.

Čitaonica u Donjem Milanovcu je, kako se  pretpostavlja, u nedostatku drugih podataka, došla u krizu i prestala da radi jer se septembra 1872. godine okružni načelnik obraća ministru prosvete „štatutima Družine čitaonice D.Milanovačke “ moleći da se pravila „kao polezna za napredak naroda“ potvrde.

Pravila je nakon šest meseci potvrdio ministar unutrašnjih dela i čitaonica počela sa radom, da bi krajem 1874. godine imala  54 člana.

U okrugu Krajinskog u to doba, bile su svega četiri čitaonice, i osim Donjeg Milanovca, čitaonice su imali još Kladovo, Radujevac i Negotin.

Za vek i po trajanja i koju godinu pride, ova ustanova kulture prešla je put od mesnog čitališta, preko sreske čitaonice, samostalne biblioteke do današnjeg bibliotečkog ogranka, koji uspešno radi u sastavu Narodne biblioteke Majdanpek.

Svaki deseti Donjomilanovčanin korisnik je biblioteke na čijim su policama osim aktuelnih naslova za decu i odrasle, zavičajni fond autora sa područja majdanpečke opštine sa blizu 300 bibliotečkih jedinica, kao i značajna zbirka retkih i starih knjiga.

Najstarija knjiga su „Narodne srpske pripovjetke“ Vuka Stefanovića Karadžića štampana 1821. godine u Beču.

S kraja 19. veka su  tri knjige u izdanju Srpske književne zadruge, štampane u intervalu od 1893. do 1899. godine.

Reč je o prevodima Vladimira M. Jovanovića “S francuskoga Parnasa”, Molijerovom “Tartifu” i “Pripovetkama” Laze K. Lazarevića.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.