Foto: Ministarstvo kulture i informisanja
On je nakon potpisivanja Protokola o saradnji Ministarstva kulture i informisanja i Univerziteta umetnosti rekao da će taj Univerzitet postati važna i prva adresa koja će obezbediti da buduća rešenja budu koncepcijski i umetnički zaokružena, i da u po tom pitanju neće više biti „šarenolikosti“.
Vukosavljević je naveo da je saradnja dve strane i ranije postojala, ali da je na ovaj način potvrđena i institucionalizovana.

Ministar je kao dodatne mogućnosti saradnje naveo zajedničko formiranje i učestvovanje u delovanju radnih tela koje će se baviti pitanjima kulture, dodatno obrazovanje zaposlenih u institucijama kulture, održavanje koncerata, izložbi, predavanja i sličnih manifestacija.

Komentarišći činjenicu da je Medijska koalicija odlučila da suspenduje dijalog sa predstavnicima Koordinacionog tela Vlade Srbije za saradnju sa medijima zbog toga što, kako su naveli, „nijedan od konkretnih i oročenih zahteva novinarskih i medijskih udruženja nije ispunjen“, Vukosavljević je kazao da to „nije prvi put da doilazi do šumova (u komunikaciji)“, ali da je probleme „uvek bolje rešavati dijalogom.

Rektor Univerziteta umetnosti Mileta Prodanović kazao je da je četiri fakulteta koji su članovi tog Univerziteta suštinski vezani za resorno Ministarstvo, kao i da su podršku dobijali i u prethodnim zajedničkim aktivnostima.

Za razlog trenutnog intenziviranja saradnje, Prodanović je naveo „ličnu zainteresovanost“ ministra Vukosavljevića, koji je treći put podsetio tu visokoobrazovnu instituciju u zvaničnom kapacitetu, dok su se ministri u proteklim decenijama sa Univerzitetom uglavnom sarađivali „na daljinu“.

Dodao je da je za kulturnu scenu Srbije važna „homogenizacija slike“, ne samo u Beogradu.

„Sretao sam naše bivše studente, usamljene u malim sredinama, koje su nezainteresovane (za kulturnu delatnost). Mreža alumnista bi mogla da podigne opšti kulturni nivo u Srbiji“, ocenio je Prodanović.

Povezani tekstovi