Poput bivšeg predsednika Specijalnog suda Vladimira Vučinića, koji se pre dve godine našao sa pogrešne strane godišnjeg rasporeda, pre nekoliko dana istu sudbinu dočekao je i sudija Specijalnog suda Aleksandar Trešnjev.

Počev od narednog januara, sudija Trešnjev će nakon šest godina rada u Specijalnom sudu karijeru nastaviti u „običnom“ odeljenju Višeg suda u Beogradu. Predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović je svoju odluku obrazložio statistikom, navodeći da rezultati sudije Trešnjeva nisu zadovoljavajući. Predsednik Stepanović se u svom saopštenju nije osvrtao na zaključak komisije Apelacionog suda u Beogradu koja je sredinom ove godine rad sudije Trešnjeva okarakterisala kao „izuzetno uspešan“.

Nije se predsednik Stepanović osvrtao ni na prošlogodišnji konflikt sa sudijom Trešnjevim, kada ga je izuzeo iz sudskog procesa zbog toga što je bio član iste nevladine organizacije, kao i branilac optuženog.

Zbog premeštanja u Viši sud, brojni procesi u kojima je učestvovao sudija Trešnjev, će po svoj prilici morati da krenu iznova. To se u prvom redu odnosi na oba procesa koja se vode protiv Darka Šarića, kao i na maratonsko suđenje za pobudu JSO.

Najpoznatija, a verovatno i najkontroverznija odluka koju je sudija Trešnjev doneo u karijeri bila je da pravno rehabilituje nekadašnjeg vođu Ravnogorskog pokreta Dražu Mihailovića. Pored toga, sudio je ozloglašenoj „valjevskoj grupi“, kao i bivšoj ministarki za telekomunikacije Jasni Matić.

Rođen 16. februara 1969. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Kirilo i Metodije u Skoplju 1996. godine, a u martu 1999. godine položio pravosudni ispit. Januara 2002. godine izabran je za sudiju Drugog opštinskog suda u Beogradu, dok je marta 2009. godine upućen na rad u Okružni sud u Beogradu. U decembru 2009. godine počinje da radi u Višem sudu u Beogradu, a u januaru 2012. godine biva raspoređen u Posebno odeljenje za organizovani kriminal. Magistrirao januara 2006. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, a jula 2016. godine je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavio je više naučnih radova iz oblasti krivičnog prava.