Dominiraju tri velike teme: Oblik državnog uređenja, Tranzicija i Politika za XXI vek. Autor smatra da se sve otvorenije u pitanje dovodi republikanski oblik državnog uređenja. Posle raznih perioda vladavine svih političkih opcija, od SPS i Demokratske stranke do Radikala prerušenih u Naprednjake, sve više se obnavlja monarhistička ideja.

U objavljenim publicističkim tekstovima Stojković zastupa tezu da se politička borba u višepartijskom sistemu do 2000. vodila isključivo u ciju obaranja režima Slobodana Miloševića, a posle toga je smisao političke borbe sveden na borbu za vlast.

Težište politike se svodio na status pokrajine Kosova i Metohije i proces integracije u EU. Uz stalno žarište posleratnih traumatičnih odnosa sa okolnim republikama bivše Jugoslavije, odnosa prema ratnim zločinima, obaveza prema Međunarodnom sudu pravde, političke stranke su se smenjivale na vlasti i opoziciji, a nisu donosile ništa novo.

Očuvane su i razvijene sve one nacionalističke ideologije koje su i dovele do ratova 1990-ih. Na političkoj sceni se nije izgradila pozicija jake političke partije levice a građanske inicijative koje su doprinele rušenju Miloševića su marginalizovane.

U svakom pogledu, zaključuje Stojković, Republika je ugrožena, a najvažniji zahtevi, uspostava vladavine prava i nezavisnost rada državnih institucija, kao njeni temelji, privatizovani su od partijskog monopola.

Povezani tekstovi