Srbija je Svetskoj banci predložila da dug Kosova bude rešen tako što bi Srbiji bilo vraćeno ili odbijeno od preostalog duga Svetskoj banci 215 miliona dolara koje je isplatila na ime duga Kosova, saopštio je juče kabinet potpredsednika Vlade Srbije Božidara Đelića. Đelić je, posle sastanka u Vašingtonu delegacije Srbije sa izvršnim direktorom Svetske banke Grejemom Vilerom, rekao da to „nema nikakve veze s pitanjem suvereniteta jer i grad Beograd sam plaća svoje dugove“ i dodao da su predstavnici Svetske banke „pokazali dobru volju da razmotre taj predlog“. U saopštenju se dodaje da je Viler ocenio da je Srbija postigla „izuzetan uspeh“ u sprovođenju ekonomskih reformi, posebno u oblastima privatizacije, javne potrošnje i smanjenja siromaštva i da je ukazao da Srbija „nadalje mora da radi“ na smanjenju deficita platnog bilansa i na strukturnim reformama.
Delegacija Srbije, predvođena Đelićem, sastala se i sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Polom Hilbercom i na tom sastanku je dogovoreno da delegacija MMF sledeće nedelje poseti Srbiju i da tom prilikom bude razmotreno eventualno sklapanje novog aranžmana MMF i Srbije. Srpska delegacija razgovarala je u Vašingtonu i s Majklom Mordašinijem, izvršnim direktorom Švajcarske konstituence, u čijem sastavu Srbija deluje u Svetskoj banci.