Arhivska fotografija: EPA / Valdrin Xhemaj

„Narodi Balkana su, na žalost, iskusili tragične ratove i današnja stvarnost je rezultat tih ratova. Potrebno je da učvrstimo ono što smo postigli – Albanija, Kosovo, svuda gde ima Albanaca. Zato mi je neprihvatljivo otvaranje pitanja granica“, izjavio je Haradinaj tokom posete Albaniji.