Ne da(vi)mo Beograd: Tragedija pogibije radnika u Novom Sadu morala je biti sprečena 1Ilustracija Foto: FreeImages/ Burcin Tuncer

Koliko je situacija alarmantna govori podatak da se uprkos tome što je broj stradalih iz godine u godinu sve veći, u 2017. je bio 39, a prošle godine 53 radnika je stradalo na radnom mestu, ni jedan poslodavac nije odgovarao po krivičnim prijavama inspekcije za rad za ugrožavanje bezbednosti na radu, navode iz Inicijative.

Podsećaju da je prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, „poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu i to tako „da sprovodjenje mera bezbednosti i zdravlja na radu ne prouzrokuje finansijske obaveze za zaposlenog i predstavnika zaposlenih i ne utiče na njihov materijalni i socijalni položaj stečen na radu i u vezi sa radom“.

Dve strane koje u ovim situacijama zakažu su, kako ističu, država i poslodavac.

„Država koja je preko inspekcijskih službi obavezna da vrši nadzor nad primenom mera bezbednosti i poslodavac koji je obavezan da primeni mere kako bi zaposlenima obezbedio bezbedno radno okruženje. Poslodavci često izbegavaju primenu mera bezbednosti na radu iz finansijskih razloga, na uštrb zdravlja zaposlenih, na šta država mora da reaguje“, piše u saopštenju.

Kada su prošle godine padom sa visine poginula dva radnika, na gradilištu Beograda na vodi, inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je protest pod nazivom „Koliko vredi život u Srbiji?“ na kome su građani zahtevali da se promeni odnos države prema ovom problemu.