Nikolić sa Rusima i Kinezima o preprekama u izgradnji TE Pančevo 1

Oni su razgovarali o realizaciji tog posla, ali i preprekama u vidu proceduralnih pitanja, dozvolama za rad, boravak i osiguranje kineskih radnika. Prema planu predviđeno je da TE-TO Pančevo proizvodi električnu i toplotnu energiju od prirodnog gasa za povećane potrebe Rafinerije nafte Srbije, a da preostali deo električne energije bude usmeren u energetski sistem Srbije.

Veći deo investicija na projektu izgradnje TE-TO Pančevo obezbeđuje kompanija „Gazprom Energoholding“, naveo je direktor kompanije TE-TO Pančevo Aleksandar Varnavski, navodi se u saopštenju Nacionalnog saveta.

Rukovodilac projekta kompanije „Shanghai Electric“ Fu Gongvei preneo je Nikoliću da je to jedna od tri najveće energetske kineske kompanije i cilj joj je da na projektu angažuje i više lokalnih inženjera. Nikolić je rekao da bi trebalo formirati radnu grupu u kojoj bi bili angažovani predstavnici nadležnih ministarstava, a ona bi trebalo da pomogne relaizaciju projekta u skladu sa postojećim pravilima i praksom poslovanja kineskih kompanija u Srbiji.