Foto:Stefana Savić

U pojedinim dnevnim novinama, umesto oglasa na tri strane, objavljen je poseban podlistak sa nazivom „1000 +. Javne ličnosti koje podržavaju listu ‘Zato što volimo Beograd'“.