Predsedništvo u sastavu Rešad Hodžić, Jene Maglai, prof. dr Rade Veljanovski, Nebojša Milenković, Janko Baljak, Snežana Tasov, Slavoljub Nikolić, Igor Popov i predsednik PSG Saša Janković, izabralo je u Politički savet Gorana Markovića, prof. dr Srbijanku Turajlić, Dragana Velikića, Borku Pavićević, Milana Vlajčića, prof. dr Jelenu Đorđević, prof. dr Gordanu Dašu Duhaček i dr Miroslava Kopečnog. Članovi Političkog saveta će između sebe izabrati predsednika Saveta, koji će po dužnosti biti i član Predsedništva Pokreta.

Za predsednika Izvršnog odbora Predsedništvo Pokreta izabralo je advokata Miloša Markovića, koji će po dužnosti takođe biti član Predsedništva, a za članove Petra Miletića, Branislava Gutu Grubačkog, Snežanu Stiković i Aleksandru Golubović.

Predsedništvo je konstatovalo ostavku dosadašnjeg poverenika za grad Beograd Bože Prelevića, zahvalilo mu se  na radu i za vršioca dužnosti poverenika za Beograd postavilo Zorana Vuletića, a za njegove zamenike Milana Žunića i Snežanu Stiković.

Za poverenika za Zemun izabran je Zlatan Mirjanić, a Bojana Žigić izabrana je za poverenicu Pokreta u Kikindi.