Foto: Fonet/Dragan Antonić

Naglasio je da se revizijom Akcionog plana za nacionalne manjine, u tekst treba da se uvrsti datum uspostavljanja „evropskih snaga bezbednosti i evropskih pravosudnih organa u Sandžaku“, ali i da traži „precizan datum povlačenja srpske policije, vojske, tajnih službi i pravosudnih organa sa teritorije Sandžaka“.

– Ovi naši zahtevi su u skladu sa odlukama Mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, kada je i održan referendum građana Sandžaka o autonomiji – istakao je Ugljanin u petak u obraćanju novinarima. Predsednik BNV je ocenio da se „srpska policija i pravosuđe u Sandžaku fašistički pijuni, pijuni onog dela srpskog naroda koji su u osnovi četnici i koji žele da proteraju sve što im Rusija naredi, da ovde ne ostane nijednog normalnog Bošnjaka, Albanca, Srbija i Crnogorca“. Predložio je da se, u roku od tri meseca, usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima i drugim stanovništvom, a sve u cilju saradnje Bošnjaka i Srba.