Foto: Ljiljana Bukvić

NPAA je najznačajniji i najsveobuhvatniji dokument u procesu evropske integracije Srbije s obzirom na to da pored usklađivanja kompletnog domaćeg zakonodavstva sa pravom EU predviđa i obavezu jačanja administrativnih kapaciteta tokom pristupnih pregovora sa EU kao i dugoročno finansijsko planiranje i odgovorno planiranje budžeta, navodi se u saopštenju.

Prema NPAA, planirano je potpuno usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU do kraja 2021.godine nakon čega sledi period praćenja sprovođenja propisa do stupanja u članstvo. Cilj Vlade je da Srbija do kraja 2021. u tehničkom smislu u potpunosti bude spremna za članstvo u EU bez obzira na datum formalnog zatvaranja pristupnih pregovora i sticanja punopravnog članstva.

Prvi put NPAA predviđa obavezu domaćih institucija da jačaju administrativne kapacitete u oblasti evropske integracije.

Imajući u vidu dinamiku pristupnih pregovora i sve veći broj otvorenih poglavlja neophodno je obezbediti kapacitete kako za pripremu i izradu novih propisa tako i za njihovu efikasnu primenu, ističe s u saopštenju.

Posebna pažnja će, kako je naglašeno, biti usmerena na jačanje kapaciteta u oblasti planiranja predloga projekata za finansiranje iz sredstava pretpristupne pomoći EU i bilateralne razvojne pomoći.

U saradnji sa ministarstvom finansija izrađeno je finansijsko uputstvo za praćenje finansijskih efekata NPAA.

Institucije državne uprave sada su obavezne da odgovorno i održivo planiraju budžetska sredstva za sprovođenje obaveza u procesu evropske integracije kao strateškog prioriteta Vlade Srbije.

Planiranje istovremeno podrazumeva obavezu utvrđivanja prioritetnih projekata za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći.

Ministarstvo za evropske integracije je nadležno za praćenje i izveštavanje o sprovođenju NPAA i na svaka tri meseca o tome podnosi izveštaje Vladi.

Kao i do sada, Ministarstvo će svoje obaveze izvršavati redovno i na transparentan način, navodi se u saopštenju Ministarstva za evropske integracije.