Vladavina prava

Ko se bori protiv korupcije?

Suština borbe protiv korupcije Republike Srbije je najbolje opisana u sadržini Poglavlja 23 koja se bavi uspostavljanjem vladavinom prava i usaglašavanjem standarda sa onima već dobrano funkcionalnim u Evropskoj uniji, dakle mnogo zakona i još više izmena istih, do sada – na papiru.

Korupcija pobeđuje u rundi 23

Šest godina nakon što je došla na vlast obećavajući snažnu borbu protiv korupcije, sve je više dokaza koji dovode u pitanje rešenost vladajuće elite da se suoči sa ovim društvenim problemom.

Srbija sporo izvršava presude, a broj tužbi raste

Većina tužbi protiv Srbije ostaje nerazrešena od strane domaćih vlasti, pokazuje godišnji izveštaj Saveta Evrope o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava, koji je juče objavljen.

Porast nacionalizma ograničava ženska prava

Ženske organizacije u Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, suočavaju se s velikim preprekama u svom radu i borbi za ravnopravnost i ljudska prava.

Bez vladavine prava nemoguće povezivanje Zapadnog Balkana

Berlinski proces nije fokusiran na vladavinu prava ili izgradnju demokratskih institucija na Zapadnom Balkanu, ali se oslanja na dostignuća vladavine prava i „dobre uprave“ kako bi se ostvarili praktični ciljevi „na terenu“…

Kako je ruina postala vredan poslovni objekat

Ni pet godina od početka sudskog procesa koji je pokrenulo Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, nije doneta pravosnažna presuda u slučaju Tehnohemije, firme sa spiska od 24 sporna slučaja privatizacije i visoke korupcije.

O pukovnici nema ko da piše

U Vojsci Srbije su tek tri žene sa pukovničkim činom, koje se pak u medijima previše često predstavljaju kao da su muškarci.

Izbori i Ustav koče borbu protiv korupcije

Nedavno objavljeni izveštaj Grupe država za borbu protiv korupcije GREKO, u kojem je istaknuto da Srbija nijednu od 13 preporuka ovog tela nije primenila, otvorio je pitanje posvećenosti sa kojom Srbija pristupa ovom društvenom problemu.

List Danas rekorder u izveštavanju o Savamali

Mediji su u tokom čitave godine izveštavali o „Slučaju Savamala“ prilično neujednačeno i sa očigledno opadajućim interesovanjem iako počinioci rušenja objekata u Hercegovačkoj nisu otkriveni, a odgovornost nije utvrđena.

Promena ličnih dokumenata: sa operacijom ili bez nje?

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama u članu 45 b. navodi da je potrebno dostaviti potvrdu zdravstvene ustanove, što je u dosadašnjoj praksi značilo da je osoba morala završiti celokupan proces medicinske (hirurške) tranzicije.

Kako urediti medije u Srbiji

Da bi Srbija ostvarila vladavinu prava u sferi medija neophodno je nezavisno sudstvo koje će medijske zakone dosledno sprovoditi, uz reformu nezavisnih regulatornih tela i uređenje medijskog tržišta sa posebnom pažnjom na vlasničku strukturu medija…

PrvaPoslednja