Foto: Ljiljana Bukvić

On je na konferenciji „Eurojust i saradnja sa trećim zemljama – iskustva i izazovi u zemljama Zapadnog Balkana“ podsjetio da je Sporazum između Crne Gore i EUROJUST-a o saradnji stupio na snagu prije godinu.

-Sporazum predstavlja najviši stepen povjerenja između Crne Gore i država EU u oblasti saradnje u borbi protiv teških oblika prekograničnog kriminala. Današnja konferencija je dokaz da je to povjerenje ne samo održano, već i produbljeno, ocenio je Pažin prenosi RSE.

Crnogorski premijer je istakao da o kvalitetu saradnje sa EUROJUST-om najbolje govori činjenica da je Crna Gora ažurno imenovala državnog tužioca za vezu i da su crnogorski državni organi tokom prošle godine bili uključeni u četiri predmeta pravosudne saradnje posredstvom EUROJUST-a.

Predmeti su se, kako je naveo, dominantno odnosili na krivična dela prevare, terorizma i pranja novca.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, Pažin je naglasio da su sve crnogorske pravosudne institucije posmatrači u relevantnim evropskim pravosudnim mrežama i najavio da se pristupanje Crne Gore Programu pravde Evropske komisije očekuje na jesen.

On je dodao da je Zakon o pravosudnoj saradnji sa državama članicama EU u završnoj fazi, prenosi RSE.