dan zena

Ovaj 8. mart je u znaku haštaga MeToo

Kampanja, dakako feministička, MeToo je zapravo ostvarenje sna Roze Luksemburg, Klare Cetkin, Aleksandre Kolontaj, Ksenije Atanasijević, Isidore Sekulić… spisak bi bio suviše dugačak.

Rodna ravnopravnost preduslov za EU integracije

Rodna ravnopravnost nije usluga niti ustupak koji se čini ženama. Kao fundamentalno ljudsko pravo, poštovanje rodne ravnopravnosti, doneće ne samo društveni već i ekonomski napredak, a za Srbiju je bitan i kao sastavni deo procesa EU integracija , zaključeno je na svečanosti obeležavanja Međunarodnog dana žena.

I dalje obespravljene

Prošao je čitav vek od kad je 8. mart prihvaćen kao Međunarodni dan žena, a danas, u 21. veku, „slabiji“ pol se i dalje bori protiv različitih vidova diskriminacije i nejednakosti polova.

Kako se proslavlja u svetu Dan žena

Akcija Dan bez žena biće održana danas u nekoliko američkih gradova da bi se pokazala društvena i ekonomska moć žena, javio je AP.