secanje

Oni koji su izašli iz autobusa

Kako Vukovar danas izgleda, ne znam. Kada sam pre dvadeset pet godina poslednji put bio u njemu, izgledao je užasno loše.

Prva Poslednja