Alimentacija - sve što vas je zanimalo, a niste imali koga da pitate 1Foto: freepik.com

Prilikom razvoda braka, bilo da je reč o sporazumu ili razvodu po tužbi, rešava se pitanje novčane naknade za izdržavanje deteta, poznatije kao alimentacija. Možda niste znali da se alimentacija ne dodeljuje isključivo deci?

Možda niste znali da se alimentacija ne dodeljuje isključivo deci? U određenim slučajevima alimentaciju može potraživati (i dobiti) supružnik, vanbračni partner, ali i roditelji i drugi krvni srodnici. U ovom članku bavimo se alimentacijom koja se dodeljuje deci od strane roditelja.

Saznaćete sve što vas je ikada zanimalo vezano za alimentaciju – advokat Novi Sad odgovara na sva goruća pitanja koja brinu brojne roditelje koji se pripremaju na postupak razvoda braka: ko ima obavezu plaćanja izdržavanja za dete, kako se određuje visina izdržavanja, do koje godine dete može da prima alimentaciju? U tekstu se bavimo i sve učestalijim problemom u regionu – šta učiniti ako roditelj ne isplaćuje izdržavanje u skladu sa presudom?

U nastavku vas očekuje mnoštvo zanimljivih informacija, zato počnimo sa osnovama:

Šta je alimentacija?

Roditelji imaju obavezu da izdržavaju svoju decu, bez obzira da li su u braku, vanbračnoj zajednici ili razvedeni. Ukoliko među supružnicima dođe do kraha bračne zajednice, roditelj kojem je Sud poverio vršenje roditeljskog prava dobijaće svakog meseca od drugog roditelja određeni novčani iznos, kao doprinos na ime izdržavanja deteta.

Alimentacija ne znači da vršilac roditeljskog prava nema obavezu da finansijski izdržava dete. Roditelji učestvuju u finansijama u skladu sa svojim mogućnostima, o čemu se dogovaraju prilikom razvoda braka ili o čemu odlučuje Sud.

Jednostavnije rečeno, alimentacija je novac kojim se osigurava da će sve potrebe deteta biti namirene, bez obzira što roditelji nisu više u braku. Pod potrebama deteta podrazumevamo hranu, odeću, troškove obrazovanja, odmora itd. Cilj alimentacije je zaštita deteta od posledica razvoda braka i održavanje istog stila života kakav uživa roditelj sa kojim dete ne živi.

Ko ima obavezu plaćanja alimentacije?

Obaveza plaćanja alimentacije je lične prirode, a plaća je roditelj koji nije vršilac roditeljskog prava, odnosno u slučajevima kada je starateljstvo zajedničko roditelj sa kojim dete ne živi. Alimentacija se ne može preneti na drugo lice, a roditelj koji vrši roditeljsko pravo i dete, kao poverioci izdržavanja se ne mogu odreći alimentacije.

Do kad dete ima pravo na alimentaciju?

Pravo na alimentaciju imaju i maloletno i punoletno dete.

Maloletno dete ostvaruje pravo na alimentaciju do navršene 18. godine života samom činjenicom da je maloletno i nema poslovnu sposobnost. Ipak, ukoliko dete stupi u brak pre punoletstva i na taj način stekne punu poslovnu sposobnost, roditelj više neće imati obavezu plaćanja alimentacije. Osnov plaćanja alimentacije prestaje da važi i nastupanjem punoletstva, smrću roditelja ili deteta.

Ukoliko roditelji nisu sposobni da izdržavaju dete, umrli su ili se vode kao nestali, obaveza plaćanja alimentacije prenosi se na krvne srodnike (baba i deda ili drugi krvni srodnici u pravoj liniji srodstva).

Pravo na alimentaciju ostvaruje i punoletno dete do završetka školovanja, ako je redovan student, odnosno do navršene 26. godine života. Punoletno dete koje ne studira, ali nije poslovno sposobno i samim tim ne može da se izdržava samo, takođe ostvaruje pravo na roditeljsko izdržavanje, dok god su uslovi njegovog života nepromenjeni.

Kako se određuje visina alimentacije?

Neadekvatna visina alimentacije je čest problem sa kojim se susreću roditelji koji su vršioci roditeljskog prava. Naime, ako roditelji ne postignu sporazum, Sud određuje visinu alimentacije na osnovu zakonskih prikazanih primanja roditelja. Međutim, neki roditelji zarađuju velike količine novca privatnim ili freelance poslovima, a taj novac se ne prikazuje nigde.

Visina alimentacije se određuje u skladu sa potrebama deteta i mogućnostima roditelja koji plaća izdržavanje, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi. Kao što smo već spomenuli, cilj alimentacije je da obezbedi da dete ima isti životni standard kao roditelj sa kojim ne živi. Iznos alimentacije može biti određen procentualno u odnosu na primanja roditelja, pri čemu iznosi minimalno 15% a maksimalno 50% od primanja.

Alimentacija se isplaćuje mesečno, u novčanom obliku. Može biti isplaćena i u naturalnom obliku (kupovina hrane, odeće, ogreva), ali samo ako se oba roditelja o tome usaglase.

Kada postoji osnov za uvećanje alimentacije?

Visina alimentacije se može uvećati, bez obzira da li je prethodna suma dogovorena od strane roditelja ili izrečena od strane Suda. Osnov za uvećanje alimentacije su promenjene životne okolnosti deteta i promene u životnom standardu roditelja.

U praksi situacije koje zahtevaju uvećanje alimentacije mogu biti polazak u školu, odlazak u veliki grad na studije, troškovi lečenja deteta i slične opravdane situacije.

Ukoliko smatrate da imate osnov za potraživanje veće sume na ime izdržavanja za dete, tužbu koju sastavlja advokat možete, kao vršilac roditeljskog prava, podneti nadležnom Sudu. Ako ne budete zadovoljni presudom, imate pravo žalbe drugostepenom Sudu u roku od 15 dana.

Šta učiniti ako roditelj ne isplaćuje alimentaciju za dete?

Obaveza plaćanja alimentacije regulisana je sudskom presudom, a roditelj koji ne isplaćuje uredno svoju obavezu direktno krši odluku Suda, za šta su propisane pravne posledice. Svaki roditelj je dužan da daje svoj doprinos u izdržavanju deteta, pa čak i onaj koji je nezaposlen.

Dakle, ukoliko davalac izdržavanja isto ne isplaćuje, roditelj koji je vršilac roditeljskog prava može da prokrene postupak prinudne naplate alimenacije. Odluku o prinudnoj naplati donosi Sud, a sam postupak u delo sprovodi javni izvršitelj. Prinudna naplata podrazumeva plenidbu stvari, ako davalac alimentacije nema nikakav izvor prihoda.

Prilikom prinudne naplate, roditelj vršilac roditeljskog prava može pored glavnice zahtevati i naplatu zatezne kamate za sva neisplaćena mesečna dugovanja.

Neplaćanje alimentacije prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije predstavlja krivično delo, za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora u trajanju do dve godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.