Carević: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija poštuje zatvorenika 1Foto: Ministarstvo pravde

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je danas da je Uprava posvećena poštovanju prava lica lišenih slobode i potpunoj primeni međunarodnih konvencija koje regulišu ovu oblast, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Uprava preduzima delotvorne mere u cilju prevencije torture u zavodima poput kontrole u primeni i zaštiti prava lica lišenih slobode u sladu sa zakonom, informisanja osuđenih o njihovim pravima i mehanizmima zaštite prava, obuke zaposlenih, redovnih i vanrednih nadzora nad radom zavoda i saradnju sa organima i organizacijama za zaštitu ljudskih prava“, rekao je on prilikom obilaska Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu.

Carević je, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, ukazao da je specijalni izvestilac UN za pitanja torture u svom poslednjem izveštaju pozdravio mere koje Ministarstvo pravde preduzima na poboljšanju uslova u kojima borave osuđenici i pritvorenici u zavodima u Srbiji, dodaje u saopštenju Ministasrtvo pravde.

On je podsetio da je u Zabeli u oktobru otvoren novi paviljon za 216 osuđenika, a da je u toku izgradnja još dva paviljona.

Carević je sa predsednikom Advokatske komore Beograda (AKB) Jugoslavom Tintorom i predsednikom Advokatske komore Srbije Viktorom Gostiljcem obišao novu čekaonicu za advokate u Zabeli, čiju izgradnju i opremanje je  finansirala AKB, dok su u radovima učestvovali osuđenici iz tog zavoda.