Fakulteti traže prelazni period do vrednovanja rezultata državne mature za upis na studije 1Foto: Beta/Miloš Miškov

Senat Univerziteta u Beogradu podržava uvođenje državne mature od školske 2023/24. godine, ali smatra da rezultati tog ispita treba da se vrednuju za upis na visokoškolske ustanove tek posle prelaznog perioda od tri do četiri godine, rečeno je danas na sednici tog tela.

Rektor UB Vladan Đokić pročitao je zaključke koji je definisala Radna grupa, koju čine prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu i predsednici veća grupacija fakulteta, a koje je Senat jednoglasno podržao.

– Univerzitet u Beogradu podržava uvođenje državne mature u obrazovni sistem Srbije od školske 2023/24. godine, na osnovu zakona kojima se reguliše oblast srednjeg obrazovanja, posebno imajući u vidu njenu sertifikacionu ulogu završenog školovanja. Međutim, završni ispit ne može istovremeno imati i adekvatnu ulogu u selekciji kandidata za upis na studije. Univerzitet u Beogradu je stava da se u prelaznom periodu mora zadržati dosadašnji sistem prijemnih, odnosno kvalifikacionih, ispita kao važnog elementa za rangiranje kandidata pri upisu na fakultete – naveo je Đokić.

Kako je dodao, predlaže se prelazni period u trajanju tri do četiri godine, u kojem bi se uporedo sa državnom maturom sprovodio i prijemni ispit na fakultetima u cilju provere posebnih znanja, sklonosti i sposobnosti kandidata.

– Tokom prelaznog perioda vršilo bi se upoređivanje uspeha kandidata na državnoj maturi sa uspehom na kvalifikacionom ispitu, opštim uspehom iz srednje škole i uspehom na upisanom studijskom programu. Takođe, upoređivaće se njeni efekti u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Istovremeno, analizirala bi se i uspešnost testova, tipova zadataka i pitanja, načina polaganja, kao i softver za obradu podataka. Na osnovu svega navedenog, nakon prelaznog perioda, fakulteti bi dobili pouzdanije parametre o kvalitetu stečenih znanja i efekte uvođenja samo državne mature – istakao je Đokić.

On je naveo da je ovaj stav u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, gde se u članu šest navodi da autonomija univerziteta podrazumeva, između ostalog, pravo na utvrđivanje pravila studiranja i uslova upisa studenata. Kreiranje upisne politike je jedan od osnovnih faktora autonomije univerziteta.

Podsetio je i na član 100. Zakona o visokom obrazovanju kojim se definiše da „visokoškolska ustanova svojim opštim aktom utvrđuje koji se ispiti sa opšte, stručne i umetničke mature vrednuju prilikom upisa na studije i utvrđuje kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis na studije“. Takođe, u istom članu stoji da „visokoškolska ustanova sačinjava rang listu prijavljenih kandidata za upis na studije prvog stepena na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju i na maturskim ispitima, rezultata ispita za proveru posebnih znanja, sklonosti i sposobnosti i po potrebi na osnovu uspeha na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove“.

Đokić je rekao da će fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu, u skladu sa svojim specifičnostima, utvrditi koji se predmeti sa opšte, stručne i umetničke mature vrednuju prilikom upisa na studije. Svaki fakultet, pojedinačno, može svoja mišljenja i sugestije poslati direktno Ministarstvu prosvete.

– Imajuću u vidu da na Univerzitet u Beogradu veliki broj učenika dolazi iz Republike Srpske i Crne Gore otvara se problem prijavljivanja i rangiranja kandidata, jer se u njihovom sistemu obrazovanja ne polaže državna matura. Takođe, iako se radi o malom broju učenika, napominjemo problem rangiranja državljana Republike Srbije koji su školu završili u inostranstvu gde nema državne mature, kao i učenika iz Srbiji koji su srednje obrazovanje završili pre uvođenja državne mature – naveo je Đokić.

On je izneo i stav Univerziteta u Beogradu da se polaganje kvalifikacionog ispita na fakultetima, koji će predstavljati deo vrednovanja kandidata u prelaznom periodu, mora obavljati nakon polaganja predmeta sa državne mature.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.