KnjigaKultura

Novi, 173. broj časopisa za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku „Kultura“, koji se nedavno pojavio u izdanju „Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka“, za temu ima „Kulturu i diplomatiju“, a priredila ga je dr Aleksandra Kolaković iz „Instituta za političke studije“.

Objavljeni tekstovi, njih 11, unapređuju istraživanje kulturne diplomatije i kulture, i pokreću javnu diskusiju o aktuelnom odnosu kulture i diplomatije. U uvodu Kolaković ističe kako su „od proleća 2020, kad je pandemija kovida 19 zatvorila granice i značajno izmenila živote ljudi u svim državama sveta, kultura i diplomatija nastavile da prelaze prepreke koje je „nova normalnost“ nametnula.

Uspostavljanje, razvijanje, održavanje i unapređenje spoljnih odnosa države posredstvom kulture, umetnosti, sporta, nauke i obrazovanja u novim okolnostima dobijaju i nove zadatke. Kulturna diplomatija kao deo javne diplomatije i način izgradnje „meke moći“ u ovom kontekstu posebno je značajna za kulturu i državu kao što je Srbija“.

Imajući sve pomenuto u vidu, ovaj broj časopisa „Kultura“ posvećen je kulturnoj diplomatiji kao delu javne diplomatije, koja se naslanja na ciljeve i prioritete političkih, ekonomskih i vojno-bezbednosnih komponenti, pri čemu podrazumeva svesno nastojanje države da utiče na svoj imidž u svetu, bilateralne i multilateralne odnose.

U ovom broju „Kulture“, pored teorijsko-metodološkog pristupa i novih tema u proučavanju kulturne diplomatije, naglašeni su i primeri iz istorije, s namerom da probude nove ideje kod kreatora spoljnopolitičkih i kulturnih strategija.

Kako su evrointegracije jedan od strateških ciljeva Republike Srbije, kao i prostor gde je potrebno potvrditi i razvijati kulturnu saradnju, prepoznata je potreba da prvi rad u ovom broju unese jedan aktuelni i novi pogled.

Posvećen je istraživanju razvoja agende kulturne diplomatije EU, od „kulture u spoljnim odnosima“ do „inkluzivnih kulturnih odnosa“ i „novog duha dijaloga“ kao političkog narativa i institucionalne logike, što pokreće na razmišanja o osnovama za kreiranje savremenih prioriteta evropske spoljne kulturne politike, njenih instrumenata i programa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.