Tužilac Nenad Stefanović demantuje: Nemam afere, nikada nisam bio član nijedne stranke 1Foto: Beta/AMIR HAMZAGIC

Povodom teksta objavljenog u NIN-u 9. marta 2023. godine, koji je preneo i Danas pod nazivom „Portret tužioca Nenada Stefanovića: Partijski komesar u tužilaštvu“,  Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je demanti višeg javnog tužioca u Beogradu Nenada Stefanovića.

Uz demanti višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića, koji prenosimo u celosti, Više javno tužilaštvo u Beogradu priložilo je i radnu biografiju Stefanovića.

„Glavnom i odgovornom uredniku,

na osnovu člana 83. Zakona o informisanju i medijima (Sl.glasnik RS, broj 83/2014, 58/2015, 12/2016), zbog niza neistina i netačnih informacija objavljenih u nedeljniku NIN, u tekstu pod naslovom „Portret tužioca Nenada Stefanovića: partijski sekretar u tužilaštvu“ u broju 3767, 9. marta 2023 godine, a koje su dalje zlonamerno tumačene u istom tekstu u cilju potpune diskreditacije u javnosti i mene kao javnog tužioca i kao čoveka, koji tekst je preneo i vaš medij, zahtevam da objavite moj demanti u celosti. U suprotnom biću prinuđen da podnesem tužbu sudu protiv glavnog i odgovornog urednika vašeg medija.

Kao prvo, nikada nisam bio član nijedne stranke ili partije. Član sam i predsednik strukovnog udruženja – Udruženje sudija i tužilaca Srbije koje je jasno i javno kritikovalo pojedine izmene pravosudnih zakona, kao što je zabrana upućivanja iz osnovnog u više javno tužilaštvo, a čiji je predlagač bila Vlada RS i Ministarstvo pravde.

Podsećam i da sam bio osnivač i predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP) koje je 2014. godine uspelo da inicijativom podnetom Ustavnom sudu ospori Zakon o Pravosudnoj akademiji, koji je sudijskim i tužilačkim pomoćnicima uskraćivao pravo na izbor na sudijske i tužilačke funkcije pod jednakim uslovima kao polaznicima početne obuke te akademije.

U spornom tekstu ste se bavili i mojom radnom biografijom, omalovažavajući moje prethodno radno iskustvo pri Ministarstvu zdravlja, dok ste namerno izbegli da navedete moje profesionalne reference, kao i da sam nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio specijalistički rad i stekao zvanje specijaliste za suzbijanje terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Zbog toga zahtevam i da u celosti objavite moju radnu biografiju koja vam je i u vreme pisanja spornog teksta bila dostupna na sajtu Udruženja sudija i tužilaca Srbije (www.ust.rs).

Vaše tvrdnje da su mi kolege iz Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS) pomogle „da pređem u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, kao zamenik javnog tužioca“, nisu tačne. U vreme izbora za zamenika javnog tužioca u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nisam ni bio član UTS. Bio sam predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP), čiji sam jedan od osnivača.

Takođe je netačno da je Goran Ilić sa moje strane bio predmet napada, već samo argumentovane kritike, jer je reč o tužiocu koji je sa opštinskog nivoa, preskočivši rad u Višem i Apelacionom javnom tužilaštvu, došao u Republičko javno tužilaštvo i to usred katastrofalne reforme pravosuđa 2009. godine, što je nesporna činjenica i to zahvaljujući tadašnjoj vlasti i ministarki pravde Snežani Malović.

Navodi da Udruženje sudija i tužilaca Srbije „od početka osnivanja ima izdašnu finansijsku korist“ su potpuno lažni, zapravo izmišljeni. UST se od osnivanja finansira isključivo od članarina i to je proverljivo kod nadležnih institucija.

Navodi „i u svim ranijim aferama Stefanović je svoje udruženje koristio i da pruži podršku samom sebi“, potpuno su netačni, jer ja nijednu aferu nemam. Od kada su počeli napadi zbog odluke o premeštaju dve zamenice, a u vreme objavljivanja vašeg teksta, UST je reagovalo samo na saopštenje Društva sudija Srbije i osudilo neprimereno mešanje dela sudija u samostalnost i pitanja unutrašnje organizacije tužilaštva.

Takođe, za razliku od vas, javnosti koja svakodnevno prati rad javnih tužilaštava i sudova u Beogradu, poznati su i drugi predmeti u kojima sam postupao osim dva koja ste naveli u spornom tekstu.

Podovom tvrdnji da Više javno tužilaštvo ima „otvoren predmet „Savamala“, ukazujem da VJT nema otvoren predmet povodom „Savamale“ o čemu je VJT u Beogradu u više navrata obavestilo javnost. Postupanje u predmetu “Savamala” okončano je sporazumom o priznanju krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja koji je sa tužilaštvom 2016. godine zaključio tadašnji šef smene u Beogradskoj policiji Goran Stamenković i koji je potvrdio Viši sud u Beogradu.

Stamenkovićevi kasniji navodi koje je dao pred osnovnim tužilaštvom i u medijima, da je na njega vršen pritisak iz vrha MUP-a da delo prizna, odbačeni su kao irelevantni odlukom VJT u Beogradu u martu 2020. godine (pre mog stupanja na funkciju javnog tužioca), s obzirom da je okrivljeni svesno, dobrovoljno, potpuno, sa razumevanjem i bez prisile priznao krivično delo.

Što se tiče vašeg pisanja u vezi Veljka Belivuka i njegovih navoda, ponavljam da je Belivuk u svojstvu optuženog na glavnom pretresu pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu izneo te navode o rušenju u Savamaloj i to u okviru strategije svoje odbrane od optužbi da je: vođa organizovane kriminalne grupe koja je delovala pod velom navijačke grupe, da je naložio i lično učestvovao u sedam teških ubistava koja su zgrozila javnost u Srbiji, da se tereti i za trgovinu narkoticima, nedozvoljeno držanje oružja, otmice i druga krivična dela.

Belivuk pri tom nije priznao nijedno od ovih krivičnih dela. Ukoliko kolege iz Tužilaštva za organizovani kriminal smatraju da ima mesta proverama navoda osumnjičenog za organizovanje kriminalne grupe povodom rušenja u Savamaloj, siguran sam da će ih proveriti.

Moram da skrenem pažnju i da inspektor Slobodan Milenković nikada nije pozvan na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, već je dobio poziv da u svojstvu građanina da obaveštenja. Razlika je u tome što se saslušavaju osumnjičeni, svedoci se ispitiju, a građani daju obaveštenja, odnosno sa njima se obavlja informativni razgovor. Njegov poziv nema nikakve veze sa predmetom „Jovanjica“ koji je u fazi glavnog pretresa pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.

Što se tiče navoda da „Stefanović nije reagovao na službenu informaciju da se inspektoru Milenkoviću i njegovom kolegi sprema likvodacija“, ukazujem da VJT jeste reagovalo i naložilo bezbednosne provere. Provere su obavljene i obaveštenje, koje nosi oznaku tajnosti „poverljivo“ dostavljeno je inspektoru Slobodanu Milenkoviću i njegovom kolegi.

Povodom slučaja „Komitet“, koji takođe tvrdite da VJT nije reagovao, podsećam vas da ovo tužilaštvo nije nadležno za postupanje u ovom predmetu. Međutim na zahtev Odeljenja za profesionalni nadzor VJT u Beogradu, 24. januara ove godine predmet je tom odeljenju dostavljen na nadzor radi kontrole postupanja Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Što se tiče vaših komentara odluke o ukidanju specijalizovanog odeljenja za suzbijanje nelegalne gradnje javnost je već detaljno informisana o tome, ali ću ipak da podsetim, da su Prvo i Treće osnovno javno tužilaštvo jedina dva tužilaštva koja su odstupila od pravila da se krivične prijave dodeljuju po unapred utvrđenom redosledu svim zamenicima javnih tužilaca, i to upravo u oblasti nelegalne gradnje.To je izazvalo podozrenje u javnosti, imajući u vidu da se radi o tužilaštvima na čijoj se teritoriji nalazi najskuplje i najekskluzivnije građevinsko zemljište – Vračar, Zvezdara, Novi Beograd, Zemun, Stari grad…

Navedene izmene plana rada naložene su na osnovu izveštaja Odeljenja za profesionalni nadzor i pisanih izjašnjenja javnih tužilaca. Iz njih je utvrđeno da je, prilikom rešavanja krivičnih dela Građenje bez građevonske dozvole, bila dominantna upotreba sporazuma o priznanju krivičnih dela, kao i da zamenici javnih tužilaca koji su postupali u oblasti suzbijanja “divlje gradnje” nisu imali bilo kakvu specijalizaciju za navedenu oblast.

Takođe je uočeno da su učiniocima krivičnih dela prevashodno izricane mere upozorenja ili kazne ispod zakonskog minimuma, kao i da zamenici javnih tužilaca koji su se isključivo bavili gradnjom bez građevinske dozvole, nisu imali odgovarajuću komunikaciju sa Posebnim odeljenjem za sprečavanje korupcije VJT u Beogradu, odnosno nisu ukazivali na slučajeve u kojima postoji sumnja na pranje novca.

Smatram da je upravo ova moja odluka, uperena na eliminisanje potencijalno koruptivnih tačaka unutar samog javnog tužilaštva, izazvala otpor i organizovani napad na mene koji potiče iz osnovnih tuzilaštava potpomognitih pojedinim medijima i političarima. Suzbijanje sistemske korupcija zahteva dugotrajan i uporan rad, jer se tome suprotstavlja sam sistem u kojem su isprepletani različiti interesi koji burno reaguju na prvi potez usmeren ka promenama neefikasnog i nefunkcionalnog sistema.“

U Beogradu dana 13.03.2023. godine

Viši javni tužilac u Beogradu
Nenad Stefanović

BIOGRAFIJA
Ime i prezime: Nenad Stefanović
Datum rođenja: 04.10.1976.godine

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE:

Pravosudni ispit
Sertifikat Saveznog Ministarstva za ekonomiju i tehnologiju Savezne Republike Nemačke za oblast komunikacionih veština.

Specijalističke postdiplomske studije iz oblasti suzbijanja Terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stručni naziv-specijalista za suzbijanje terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije.

Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Visoka medicinska škola u Zemunu.

RADNO ISKUSTVO

2022. – Viši javni tužilac u Beogradu
2018. – Više javno tužilaštvo u Beogradu – zamenik javnog tužioca
06.06.2014. – Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu – zamenik javnog tužioca
01.10.2013.- 01.06.2014. – Više javno tužilaštvo u Beogradu –na radnom mestu tužilačkog pomoćnika
2010.- 2013. – Prvi osnovni sud u Beogradu – sudijski pomoćnik u Istražnom odeljenju, Krivičnom vanraspravnom veću i Krivičnom odeljenju
2008.-2009. – Drugi Opštinski sud u Beogradu, stručno osposobljavanje na poslovima sudijskog pripravnika u istražnom, krivičnom, parničnom, vanparničnom, ostavinskom, izvršnom i zemljišno-knjižnom odeljenju (ukupno radno iskustvo 2 godine i 5 meseci)
2001.-2004. – Član Komisije za primenu propisa SO Čukarica,
Ministarstvo zdravlja RS– Granični inspektorat,
Savezno ministarstvo zdravlja i socijalne politike,
Savezni sanitarni inspektorat

RADOVI

2009. – Odbranio specijalistički rad pod nazivom „Posebne dokazne radnje kod koruptivnih krivičnih dela“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

AKTIVNOSTI

2020. – Član Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara Vlade Republike Srbije
2018. – Osnovač i predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije,
2015.-2018. godine – Član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije,
2012.-2014. godine – Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije,
2012. godine – Inicijator i osnivač Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije,
2015. godine – Osnivač i član uređivačkog odbora časopisa „Justicija“, koji se izdaje u saradnji sa Paragrafom i Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije,
Od 2018. godine – član Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine.
član Radne grupe za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Visokom savetu tužilaca.
2014-2015. godine – Član radnih grupa:
– za izradu Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije DVT-a,
– za izradu analize za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije, Komisije za sprovođenje nacionalne strategije za period od 2013. do 2018. godine,
– za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika, Komisije za sprovođenje nacionalne strategije za period od 2013. do 2018. godine,
– za izradu procene i analize stanja, radi rešavanja imovinsko-pravnih i infrastrukturnih pitanja vezanih za sudove i javna tužilaštva, Komisije za sprovođenje nacionalne strategije za period od 2013. do 2018. godine.
2012-2017. godine – Učesnik:
– u postupku izrade Funkcionalne analize pravosuđa Srbije od strane Svetske banke – Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji,
– Naučnog skupa u organizaciji Centra za javno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa nazivom „Izbor sudija u Republici Srbiji i državama regiona-norma,praksa, predlozi za promenu“,
– Regionalne konferencije „Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja“ u organizaciji OEBS-a i Udruženje javnih tužilaca Srbije,
– Panel diskusije u organizaciji fonda Konard Adenauner Stiftung sa temom „Evropsko-demokratski standardi u pravosuđu“,
– i drugih mnogobrojnih skupova, savetovanja i sastanaka sa predstavnicima državnih organa Republike Srbije, EU delegacije u Srbiji, OEBS-a, UNDP, USAID, ambasada u Republici Srbiji sa temom zaštite prava nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu,
2008.-2009. godine – učesnik Projekta „Unapređenje dostupnosti pravde u sudovima RS“, realizovanog u saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške, Ministarstvom pravde i Drugim opštinskim sudom.

DODATNE INFORMACIJE

2013. godine – inicirao i organizovao jednodnevni seminar u organizaciji Paragraf lex i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, sa temom „U susret primeni novog ZKP-a“
Rad na računaru: Microsoft Office (Word, Excel, Power point“, sertifikat naprednog kursa Mikronet škole računara, sertifikat Paragraf neta.
Strani jezik: engleski
Vojna obaveza: 12 meseci Vojska Jugoslavije, 1995-96. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari