Podrška dela naučne zajednice pravu na istopolna partnerstva u Srbiji 1Foto: EPA-EFE/ANDREJ ČUKIĆ

Više od 160 predstavnica/ka naučne zajednice u Srbiji reagovalo je povodom tekstova objavljenih u najnovijem broju časopisa Sociološki pregled, koji negiraju prava LGBTI osoba u Srbiji na formalno priznato partnerstvo i porodicu.

Reagovanje je, najpre, krenulo od dela sociološke zajednice, ali je ubrzo našlo podršku i među drugim predstavnicama/ima srpske akademske zajednice.

Jedan od spornih tekstova u Sociološkom pregledu napisao je Uroš V. Šuvaković sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

On u tekstu pod nazivom “Prilog raspravi o društvenom priznavanju brakolikih i porodiciolikuh društvenih pojava”, navodi da je “društvo zainteresovano da štiti brak i porodicu i vodi posebnu brigu o njima, zato što oni vrše izuzetno značajne društvene funkcije, pri čemu bi bez nekih od njih i sam opstanak društva bio doveden u pitanje (funkcija reprodukcije)”.

“S druge strane, homoseksualni brakovi i/ili istopolne zajednice ne vrše nikakvu društvenu funkciju, već se formiraju isključivo radi relativno trajnijeg zadovoljenja seksualnih potreba istopolnih partnera”, piše Šuvaković za najnoviji broj Sociološkog pregleda.

Sociolog Slobodan Č. Antonić pisao je o “teorijskom okviru za razumevanje aktuelnih LGBT pitanja u Srbiji danas”.

U tekstu navodi da su “konačni jamac globalne političke dominacije transnacionalne superklase diplomatsko-oružane strukture SAD i NATO“.

“Diplomatija SAD je proklamovala za jedan od svojih glavnih zadataka „zaštitu LGBT zajednice u drugim zemljama”, a generalni sekretar NATO objavio je
da „NATO ima odgovornost i priliku da bude vodeći zaštitnik ženskih prava”. Kao mala zemlja na poluperiferiji svetskog kapitalističkog sistema, Srbija je neprestano pod pritiscima hegemonih struktura iz SAD i EU da celokupnu ekonomsku, političku i kulturnu sferu upodobi dominantnom normativnom obrascu Centra, posebno „prava žena i LGBT zajednice”, piše Antonić.

Deo naučne zajednice smatra da članci objavljeni u novom broju Sociološkog pregleda predstavljaju ne samo podsticanje na diskriminaciju prema već stigmatizovanom delu populacije, nego su u pitanju i argumenti koji su sporni sa naučnog stanovništa.

Kako se objašnjava u saopštenju, u ovim člancima, istopolne zajednice se imenuju kao „brakolike“ i „porodicolike društvene pojave“, čije se postojanje svodi „isključivo“ na zadovoljavanje seksualnih potreba partnera.

„U člancima se implicira da su LGBTI osobe posebno opasna vrsta pretnje deci, pa se zagovara da „homoseksualna prava“ ne mogu biti iznad zaštite dečjih prava i navodi se sumnja da socijalizacija dece od strane istopolnih parova može biti „uspešna“, iako tu tezu pobijaju istraživanja“, piše u saopštenju dostavljenom Danasu.

Više od 160 predstavnica/ka naučne zajednice smatra da izneseni stavovi u tim člancima ne odgovaraju činjenicama, da su nenaučni, da vređaju dostojanstvo LGBTI osoba i da podstiču diskriminaciju, kao i da su zlonamerni.

„Ono što kao naučnici i naučnice primećujemo je da se članci iz temata časopisa Sociološki pregled ne oslanjaju na konkretne empirijske podatke kao što su iskustva i naučna (sociološka, psihološka, antropološka) istraživanja o LGBTI osobama u Srbiji. Iako se u časopisu navodi teza da LGBTI osobe ugrožavaju instituciju porodice, zaboravlja se da u Srbiji lezbejke i gejevi odgajaju decu i takve porodice iako su zakonski nevidljive, imaju podršku mnogih pojedinaca, stručnjaka, nastavnika, rođaka, prijatelja i drugih iz bližeg okruženja. Istopolne porodice su već deo realnosti našeg društva”, objašnjavaju potpisnici/e saopštenja.

Oni/e podsećaju da se u istorijskom razvoju sociologije kao nauke društveni život LGBTI osoba proučava još od 1950-ih i 1960-ih godina i da nalazi tih istraživanja ne samo da nisu bili osuđivački, već su pružali otvorenu podršku za društvenu integraciju i slobodu od diskriminacije, kao i da su sociološko proučavanje neheteroseksualnih osoba, kao i teme roditeljstva deo naučnih istraživanja u drugim republikama bivše Jugoslavije već duže od deset godina i predstavljaju podršku istopolnim zajednicama.

“Svesni smo da savremena sociologija nije oslobođena delovanja kontekstualnih činilaca niti je u potpunosti oslobođena esencijalističkih pretpostavki u tumačenju seksualnosti i roda kao što su heteronormativna vizija društva u kojoj se heteroseksualnost neupitno pretpostavlja i posmatra kao primarna osnova za zasnivanje braka i porodice, a rod vidi kroz grubu i isključivu dihotomnu podelu na muškarce i žene. Međutim, smatramo da sociologija kao nauka može i treba da pruži svoj doprinos dubljem razumevanju načina života i problema sa kojima se susreću LGBTI osobe. Naučni pristup nas obavezuje ne samo da razumemo iskustva LGBTI osoba kroz njihove potrebe i egzistenciju koja ni na koji način ne ugrožava heteroseksualne osobe, već i da podržimo prava ovog dela populacije koja su i zakonski garantovana u mnogim demokratski uređenim državama sveta i regiona”, navodi se u saopštenju.

Ovaj deo naučne zajednice želi da pruži podršku svojim LGBTI koleginicama i kolegama, studentkinjama i studentima i iskaže svoje zalaganje za visokoškolske institucije bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Celo saopštenje sa potpisima možete pročitati ovde.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari