Preporuke za postupanje građana na poplavom ugroženom području 1Dunav stanica, Beograd; Foto: Katarina Živanović (arhivska fotografija)

Poplave kao vanredni događaj sa sobom nose potencijalnu opasnost od pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije i mogućnost pojave i širenja zaraznih bolesti.

Rizik je veći u delu naselja gde se sanitarne otpadne vode sakupljaju putem septičkih jama koje su se izlile zbog velike količine padavina ili je došlo do izlivanja kanala koji služe za prihvat sanitarnih otpadnih voda.

Ukoliko dođe do zagađenja patogenim mikroorganizmima vode i hrane, kao i unosa istih putem prljavih ruku ili kontaminiranih predmeta za ličnu upotrebu moguće je nastajanje crevnih i kožnih zaraznih bolesti.

Iz tih razloga je za vreme ugroženosti i saniranja posledica poplava neophodno sprovođenje mera kojima se sprečava širenje zaraznih bolesti koje se prenose putem zagađene vode i hrane, kao i mera lične higijene, higijene predmeta i mesta stanovanja.

U tom pogledu bitno je da se za piće i higijenske potebe koristi laboratorijski ispitana i zdravstveno bezbedna voda, kao što je voda iz gradskog vodovoda, flaširana ili iz cistreni namenjenih za vodu za piće.

U vreme trajanja poplava ne treba koristiti vodu iz individualnih vodnih objekata (bunara) ili izvora, naročito ako nisu laboratorijski ispitani ili postoji sumnja da su bili ugroženi poplavom.

Veoma je važno održavanje lične higijene, pre svega često pranje ruku sapunom i higijenski ispravnom vodom. Pranje ruku je obavezno prilikom pripreme obroka, pre jela, nakon korišćenja toaleta, nakon čišćenja otpada i rukovanja predmetima koji su došli u kontakt sa poplavnim vodama, izlivenom kanalizacijskom vodom i drugim otpadom.

U slučaju pojave mučnine, povraćanja, slabosti, proliva, povišene temperature itd. obavezno treba potražiti stručnu medicinsku pomoć. U slučaju povreda se takođe treba obavezno javiti lekaru radi zbrinjavanja rane i vakcinacije protiv tetanusa.

Građani kojima je voda ušla u dvorišta ili kuće, treba da samostalno (ukoliko je u pitanju manja količina vode) ili uz angažovanje komunalnih i drugih na terenu prisutnih službi, da izvrše evakuaciju vode iz objekata. Ukoliko ima indicija da je voda kontaminirana usled prisustva fekalnih i drugih otpanih voda u kontaktu sa njom treba obavezno koristiti sredstva lične zaštite (rukavice, zaštitna odeća i obuća, zaštitne maske).

Posle povlačenja poplavne vode izvršiti čišćenje i pranje čistom vodom terena ili prostora u objektima, uz korišćenje sredstava za održavanje kućne higijene. Nakon toga kontaktirati Zavod za biocide i medicinsku ekologiju koji će izvršiti završnu dezinfekciju površina, posle čega se iste mogu ponovo staviti u funkciju.

Ukoliko su u naselju primećene uginule životinje o tome obavestiti službe JKP Veterine Beograd, koje će izvršiti uklanjanje, nakon čega teba izvršiti dezinfekciju prostora.

U slučaju da je poplavna ili neka druga potencijalno kontaminirana voda došla u kontakt sa prehrambenim proizvodima i životnim namirnicama iz domaćinstva takve namirnice ne treba koristiti za ishranu nego ih upakovane u plastične kese bezbedno odložiti u kontejnere za komunalni otpad. Ukoliko se radi o većoj količini hrane obratiti se nadležnim institucijama za postupak zbrinjavanja.

Tekst prenet sa sajta Gradskog zavoda za javno zdravlja Beograd

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.