Senat nije glasao o poništavanju već poništene diplome 1foto (BETAPHOTO/MILOŠ MIŠKOV/MO)

Senat Univerziteta u Beogradu nije poništio već poništenu diplomu doktora nauka Siniše Malog, kako to tvrdi neimenovani pravni tim ministra finansija, u tekstu objavljenom na portalu Večernjih novosti.

U tom tekstu je naveden stav pravnika koji poništavanje već poništene diplome ocenjuju kao „pravni nonsens“.

Istina je, međutim, da je pre glasanja o poništavanju diplome doktora nauka ministru finansija, što je bila tačka 12 dnevnog reda poslednje sednice, Senat pod tačkom 11 poništio svoju prethodnu odluku iz decembra 2019.

Sve je to objasnio rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić na sednici Senata u sredu. Pojašnjavajući o čemu članovi Senata treba da se izjasne u okviru 11. tačke dnevnog reda, rektor je kazao da je Senat u decembru 2019. doneo odluku o poništenju diplome i dodatka diplome, koju je Siniša Mali stekao odbranom disertacije na FON-u 2013. godine. Prema Đokićevim rečima, Senat je tu odluku doneo na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku UB, kojom je utvrđeno neakademsko ponašanje Siniše Malog.

Potom je Mali uložio tužbu protiv rešenja Odbora Upravnom sudu, a sud je doneo presudu kojom se tužba uvažava i poništava rešenja Odbora za profesionalnu etiku, a predmet vraća nadležnom organu na ponovno odlučivanje.

– Kako je Zakonom o opštem upravnom postupku propisano da postupak koji je okončan može da se ponovi u slučaju da se rešenje zasniva na presudi suda i kako je poništeno rešenje Odbora za profesionalnu etiku na osnovu koga je Senat doneo odluku o poništenju diplome, mi danas treba da se izjasnimo o sledećem: da se dozvoli ponavljanje postupka i da se poništi odluka Senata o poništavanju diplome i dodatka diplome koju je Siniša Mali stekao odbranom doktorske disertacije. Po presudi suda imamo obavezu da poništimo odluku koju smo doneli na osnovu odluke koje je sud proglasio nevažećom – rekao je Đokić.

Obrazlažući 12. tačku dnevnog reda, rektor je precizirao da je u presudi Upravnog suda kao razlog poništavanja rešenja Odbora za profesonalnu etiku naveden povreda pravila postupka, koja je utvrđena neizricanjem mere dekana FON-a, na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća FON-a.

– Naime, Pravilnikom o u postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova propisano je da na osnovu odluke NN veća, kojom je utvrđeno neakademsko ponašanje, dekan izriče meru predviđenu Pravilnikom o radu etičke komisije i Odbora za profesionalnu etiku. To nije urađeno tada. U ponovljenom postupku dekan FON-a je, na osnovu odluke NN veća, doneo rešenje kojim se Siniši Malom izriče mera javne osude. Na navedeno rešenje je Mali izjavio žalbu Odboru za profesionalnu etiku. Odbor je doneo rešenje kojim se odbija žalba kao neosnovana i potvrđuje rešenje dekana FON-a – precizirao je rektor.

On je istakao da je članom 11 stav 2 Pravilnika o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome propisano da se konačna odluka kojom je utvrđeno da doktorska disertacija nije rezultat samostalnog i originalnog naučnog rada, dostavlja Senatu radi donošenja odluke o poništavanju diplome.

– Odbor za profesionalnu etiku je dostavio Senatu rešenje. Predlog o kome Senat treba da se izjasni je da se donose odluka o poništavanju diplome Siniše Malog – rekao je rektor, nakon čega je odluka doneta jednoglasno.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.