Skupština: Usvojen zakon o obrazovanju 1Foto: Stefana Savić

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su večeras Zakon o osnovama vaspitanja i obrazovanja kojim se predviđa da će zaposleni u prosveti morati sa 65 godina života da idu u penziju, poslednju reč u imenovanju direktora škole davaće ministar prosvete, a uvodi se jedinstveni obrazovni broj učenika.

Za zakon je glasalo 121 poslanika, a devet nije glasalo.

Zakonom se, kako se navodi u obrazloženju, proširuje autonomija nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika uz definisanje odgovornosti, kao i da je predviđeno veće uključivanje roditelja u rad škole.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja treba da predstavlja krovni prosvetni zakon, kojim se daje veća autonomija ustanovama u obrazovanju, što podrazumeva pedagošku autonomiju u donošenju odluka o delu školskog programa, organizaciji rada i kalendaru.

Direktori škola biće birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju odlaziti sa 65 godina.

Zakonom se predviđa usvajanje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa, proširuje se odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitno i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Prema obrazloženju ministra prosvete Mladena Šarčevića, koncept zakona je da se izvršnoj vlasti vrate ingerencije, da se ministar prosvete bavi prosvetom, odgovarajući tako na primedbe stranaka opozicije da osnove programa predškolskog, nacionalni okvir obrazovanja, planove programa i nastave učenja osnovnog I srednjeg obrazovanja, umetničkog obrazovanja donosi ministar.

Donet Zakon o visokom obrazovanju

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su večeras Zakon o visokom obrazovanju kojim se, kako se navodi, značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, uvode se novi standardi, kao i postupak žalbe i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek posle završene akreditacije.

Za zakon je glasalo 134 poslanika.

Biće formiran Savet poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, koji će predstavljati „vezu visokog obrazovanja i privede“.

Prema zakona, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta biće 48 ESP bodova.

Poslanici su usvojili i amandmane Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo kojim se predviđa da članove Komisije za akreditaciju bira upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, na predlog Nacionalnog saveta, vodeći računa o zastupljenosti oba pola, kao i o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja.

Kroz raspravu o zakonu, poslanici opozicije su tvrdili da se usvajanjem ovih amandmana omogućava da Univerzitet u Novom Pazaru, iza kojeg, kako navode, stoji poslanik i predsednik resornog skupštinskog Odbora Muamer Zukorlić, konačno dobije akreditaciju.

Nacionalni savet ima 17 članova, koje bira Vlada Srbije i šest iz reda redovnih profesora, vrhunskih stručnjaka, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima, vodeći računa o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja i zastupljenosti univerziteta, na predlog Konferencije univerziteta, dva člana iz redova profesora strukovnih studija na predlog Konferencije akademija strukovnih studija I visokih škola, sedam članova iz reda vrhunksih stručnjaka, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima I dva člana na predlog Privredne komore Srbije.

Usvojen je i amandman kojim se predlaže direktoru Nacionalnog akreditacionog tela recenzente, na način i po postupku utvrđenom statutom Nacionalnog akreditacionog tela, a sa liste koju utvrđuje Nacionalni savet, umesto kako je u predlogu zakona navedeno da se to činis a liste koju su utvrdili Konferencija univerziteta, odnosno Konferencija akademija i visokih škola.

U članu 23. Zakona kojim se utvrđuje proces akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih promena amandmanom je izmenjeno da se u žalbenu komisiju imenuju recezenti sa liste koju je utvrdio Nacionalni savet, a ne Konferencija univerziteta, odnosno Konferencija akademija i visokih škola.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.