Univerzitet u Beogradu (UB) isteraće do kraja slučaj osporenog doktorata gradonačelnika Siniše Malog, koji je doktorsku diplomu stekao na Fakultetu organizacionih nauka (FON).

Kako je Danasu rečeno na Univerzitetu u Beogradu, set propisa, među kojima je i Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, trenutno je na tehničkoj redakciji i očekuje se da bude objavljen u narednom broju Univerzitetskog glasnika, najverovatnije pre letnje pauze.

Do odlaska na godišnji odmor biće održana još jedna sednica Senata BU i Rektorski kolegijum, na kojem će se razgovarati i kako da se nastavi započeta procedura ispitivanja originalnosti doktorata Siniše Malog. Međutim, zbog letnje pauze Univerzitet neće stići pre jeseni da pošalje zahtev FON-u, da u skladu sa odredbama novog pravilnika, pokrene postupak pred svojom etičkom komisijom, kao prvostepenim organom.

Pravilnik predviđa da zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, među koje spada i plagiranje, može podneti isključivo član univerzitetske zajednice, zbog čega je otvorena dilema da li će slučaj Siniše Malog biti ostavljen po strani, s obzirom da zvaničan zahtev nije podnet. Na Univerzitetu objašnjavaju da je reč o započetom postupku, odnosno da je uprava UB reagovala nakon pisanja javnosti i da se taj slučaj mora završiti. Cela priča je zastala jer je Veće naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka ukazalo da ne postoji definisana procedura, a upravo je slučaj osporene gradonačelnikove doktorske diplome inicirao donošenje pravilnika.

I sam prorektor za nauku Živan Lazović izjavio je u intervjuu Danasu da će se na započete postupke utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova pravilnik primenjivati odmah po stupanju na snagu, što znači da će zahtevi za pokretanje tih postupaka biti prosleđeni etičkim komisijama odgovarajućih fakulteta. Lazović je podsetio da predmet Siniše Malog nije bio podnet univerzitetskom Odboru za profesionalnu etiku već je razmatran samo na FON-u.
– Senat Univerziteta je potom tražio da se o izveštaju komisije FON-a izjasni Veće naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka, ali ono to nije želelo da učini dok se ne donese opšti akt koji reguliše postupak i tela za utvrđivanje plagijata. Sada takav akt postoji – naveo je Lazović.

Ni posle dva pokušaja nismo uspeli da dobijemo odgovor dekana FON-a Milije Suknovića da li će formirati nezavisnu komisiju koja će ispitati navode da je doktorat Siniše Malog plagijat ili će sačekati formalan zahtev iz Rektorata UB. Pitali smo dekana i kako je on glasao kada se Nastavno-naučno veće pre dve godine izjašnjavalo o izveštaju istovetne komisije koja je i odobrila doktorat. Tada je, podsetimo, rečeno da je bilo neadekvatnog korišćenja literature, ali da to nije uticalo na naučni doprinos ostvaren u doktorskoj disertaciji.

FON bez komentara

Na FON-u nisu želeli ni da odgovore na poziv akademika Dušana Teodorovića, upućenog dekanu da reaguje i formira komisiju, “inače će u suprotnom možda on jednog trenutka odgovarati zbog nečinjenja”.
– U svetu se zbog takvih stvari poništava redovna profesura i ljudi bivaju isterani sa univerziteta – rekao je Teodorović za Danas.