Borović: Nezabeležena netransparentnost bitna karakteristika budžeta za 2022. godinu 1Foto: N1

Predsednik Odbora Narodne stranke za privredu i finansije Borislav Borović ocenio je danas da je bitna karakteristika budžeta za 2022. godinu „nezabeležena netransparentnost koja potire sve principe normalnog budžetskog postupanja uz opasno povećanje diskrecionog odlučivanja kod trošenja javnih sredstava“.

„Prednjači Kancelarija za javna ulaganja, ali je slično i sa ostalim infrastrukturnim radovima. Praktično je suspendovan Zakon o javnim nabavkama i kod izgradnje infrastrukture i finansiranja tih projekata“, rekao je Borović, saopštila je Narodna stranka.

On je istakao da se sve svelo na model polutajnih međudržavnih bilateralnih sporazuma sa nepovoljnim kamatama, daleko viših cena i sa obavezom angažovanja stranih izvođača umesto domaćih.

Borović je rekao da Narodna stranka nije protiv izgradnje infrastrukture, ali jeste za analitičko planiranje prioriteta, transparentnost postupka na javnim tenderima uz poštovanje obaveze da se kod radova većih od pet miliona evra napravi analiza isplativosti projekata.

„Sve suprotno od onog što vlast radi i što se reflektuje i kroz budžet za 2022. godinu“, naveo je Borović.

On je dodao da je tipičan primer netransparentnosti i promašenih prioriteta planirana izgradnja Nacionalnog stadiona.

„Ne postoji nijedan dokument isplativosti, kao ni potrebe njegove izgradnje. Za taj novac se mogla dati pomoć od po 10.000 evra za 25.000 poljoprivrednih domaćinstava u Srbiji“, istakao je Borović.

On je rekao da, na drugoj strani, čitav agrarni budžet iznosi 520 miliona evra, koliko i dva stadiona, ili nešto više od stavke budžetskih rezervi i ostalih tekućih rashoda, koja je u zoni potpune diskrecije i bez obrazloženja trošenja gotovo 415 miliona evra.

To je „rezervoar“ iz kojeg Vlada Srbije ispunjava ono što predsednik Aleksandar Vučić obećava bez ikakvog kriterijuma i smisla i van svojih ustavnih ovlašćenja.