Gradovi u pet rečnih slivova zajednički protiv katastrofa 1Foto: SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pokrenula je niz inicijativa udruživanja vlasti na lokalu u cilju prevencije i smanjivanja rizika od katastrofa, u prvom redu poplava, saopšteno je juče.

Kroz program Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – druga faza, SKGO je, kako se navodi, pružila direktnu podršku lokalnim samoupravama Osečina, Novi Pazar i Sombor.

Te opštine su unapredile svoju plansku dokumentaciju u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, a “inkluzivni pristup i transparentnost procesa izrade dokumenata” doveli su do bolje saradnje među različitim institucijama, kao i do veće zainteresovanosti građana za procese planiranja zaštite i spasavanja.

Pojedine opštine su, kako se dodaje, vratile vežbe civilne zaštite u školama, kroz koje su učenici naučili šta su mere evakuacije ukoliko dođe do poplave, požara, zemljotresa, ili vrlo često i neka od ovih opasnosti istovremeno.

Novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama omogućio je da SKGO postane deo Nacionalne Platforme za smanjenje rizika od katastrofa i redovno učestvuje u radu Republičkog štaba za vanredne situacije kao predstavnik svih JLS.

Saradnja SKGO, UNDP i KUJU (Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima) dovela je do uspostavljanja mehanizma međuopštinske saradnje u vidu formiranja Slivova. Do sada je formirano 5 Slivova – Zapadna Morava, Velika Morava, Kolubara, Drina i Gornji Dunav – banatski vodotoci.

To znači da saradnja na odbrani od poplava pokriva površinu od 12.000 kvadratnih kilometara i oko 900.000 stanovnika u slivu Zapadne Morave i 6.000 kvadratnih kilometara i oko 300.000 stanovnika u slivu Drine.