Mali: Zakonom o igrama na sreću smanjuje se siva ekonomija 1Foto: FoNet/ Zoran Mrđa

Predlogom zakona o igrama na sreću povećava se stepen društvene odgovornosti priređivača i stvaraju se uslovi za napredniji sistem nadzora, odnosno kontrole ostvarenog prometa, rekao je Ministar finansija Siniša Mali.

„Time se direktno stvaraju uslovi za smanjenje sive ekonomije, efikasnije prikupljanje budžetskih prihoda, uspostavljanje elektronskog sistema nadzora nad priređivačima, zaštita državnih interesa, kao i bolje uređenje tržišta igara na sreću i približavanje evropskim standardima“, naveo je Mali u Skupštini Srbije.

Ministar je objasnio da se ovim Predlogom direktno stvaraju uslovi za smanjenje sive ekonomije i unapređuje se zakonski okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma.

Ministar je poslanicima predstavio niz bilateralnih i ekonomskih sporazuma, kojima je usmerena veća pažnja na unapređenje trgovinske razmene, očuvanje životne sredine, uređenje zapošljavanja izdržavanih lica diplomatskih i konzularnih predstavništava, ali i na saradnju prilikom izgradnje, upravljanja, održavanja, rekonstrukcije i sanacije gasovoda koji prelazi preko državne granice sa Mađarskom.

Između ostalog, Mali je poslanicima predstavio Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope.

Skupština danas raspravlja i o unapređenju elektronskog poslovanja sa Crnom Gorom, bezbednosnoj saradnji sa Turskom, o upravljanju vodama sa Rumunijom i Mađarskom, kao i o sporazumu o ekonomskoj saradnji sa Kinom u oblasti infrastrukture.