Skupština Srbije počela sednica o budžetu za 2023. godinu 1Foto: Beta/Miloš Miškov

Skupština Srbije počela je sednicu na čijem dnevnom redu je i predlog budžeta za 2023. godinu.

Predlogom budžeta za narednu godinu predviđeni su prihodi i primanja u iznosu od 1.843,4 milijarde dinara, što je za 133,8 milijardi dinara, odnosno 7,8 odsto, više u odnosu na rebalans budžeta za 2022. godinu.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 1.592,8 milijardi dinara, a neporeski u iznosu 200,1 milijardu dinara, uključujući i sopstvene prihode indirektnih budžetskih korisnika.

U strukturi ukupnih prihoda, poreski prihodi iznose 86,4 odsto, dok neporeski prihodi iznose 10,9 odsto ukupnih prihoda budžeta. Ostatak čine donacije u iznosu od 50,5 milijardi dinara, što je 2,7 odsto ukupnih prihoda.

Rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2.107,4 milijarde dinara, tako da će budžetski deficit iznositi ;121,3 milijarde dinara, odnosno 3,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). ; ;

Procenjeni nivo javnog duga do kraja 2023. godine je 56,1 odsto BDP-a koji bi trebalo da bude veći 2,5 odsto nego u ovoj godini.

Među 35 tačaka dnevnog reda sednice republičkog parlamenta je davanje saglasnosti na finansijske planove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i izmene tih finansijskih planova.

Predložen je i zakon o završnom računu budžeta Srbije za 2021. godinu, kao i izmene zakona o budžetskom sistemu, poreskom postupku i poreskoj administraciji, republičkim administrativnim taksama, porezu na dohodak gradjana, porezu na dodatnu vrednost, rokovima za izmirivanje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kao i Carinskog zakona.

Poslanici će razmatrati i izmene zakona o elektronskom fakturisanju, fiskalizaciji, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Po dnevnom redu će se raspravljati i o zaduživanju države kod NLB Komercijalne banke za potrebe finansiranja brze saobraćajnice i autoputa Beograd-Niš-Požarevac, Veliko Gradište-Golubac.

Poslanici će raspravljati i o potvrdjivanju protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji izmedju vlada Srbije i Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, ugovoru izmedju vlada Srbije i Madjarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva, kao i o sporazumu o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za razvoj za Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane.

Na dnevnom redu je i Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu između Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Srbiji, u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Razmatraće se i razrešenje funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju, izbor predsednika sudova i izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i izbor viceguvernera Narodne banke Srbije (NBS).

Na dnevnom redu su i izmene članova i zamenika članova u skupštinskim odborima Socijalističke partije Srbije i koalicije Nada, kao i izmene sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari