Skupština Srbije počela je danas posebnu sednicu na kojoj treba da izabere nove članove vlade koja će ubuduće imati 17 resora i 21 člana, umesto 24 ministarstava i 27 članova Vlade.

U parlamentu su premijer Mirko Cvetković, koji je podneo ekspoze, kao i kandidati za ministre i ministri u čijim resorima nije bilo promena.


Prethodno je parlament konstatovao ostavke ministara koji će ostati bez funkcija, kao i onih čijim će resorima biti dodati novi poslovi. Ostavke nisu podnosili ministri u čijim resorima nije bilo promena.

Sajt www.danas.rs prenosi tekst ekspozea predsednika Vlade Republike Srbije Mirka Cvetkovića.

Poštovani narodni poslanici,

Čast mi je i zadovoljstvo da predstavim program rekonstruisane Vlade Srbije, koju čine Koalicija za evropsku Srbiju, koalicija SPS–PUPS–JS i grupa manjinskih stranaka. Rekonstruisana Vlada će sprovoditi strateške prioritete države u narednih godinu dana i ja sam ovde kako bih vam, cenjeni narodni poslanici, rekao šta Vlada ima u svom planu delovanja i kako bih zatražio vašu podršku za realizaciju programa koji ću vam sada izložiti.

Prioriteti Vlade Srbije, na osnovu kojih je i formirana u julu 2008. godine, ostaju naravnonepromenjeni, i to su:– Puna posvećenost što bržem ulasku Srbije u Evropsk
uuniju,

OčuvanjeKosova i Metohije u sastavu Republike Srbije,

Razvoj privrede Srbije i poboljšanje životnog standarda njenih građana,

Razvoj socijalno odgovorne države i solidarnog društva,

Beskompromisnaborbaprotiv kriminala i korupcije,

– Puna saradnja sa Haškim tribunalom.

Srbija, vođena Vladom koju sam do sad imao čast da predvodim, dosledno sprovodeći reforme u svim segmentima društva, napravila je odlučan i suštinskiiskorak ka punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji. Pred nama je nastavak realizacije akcionog plana usaglašenog sa Evropskom Komisijom i natavak reformi srpskog društva na putu ka EU.

Da bi se ovi reformskizadaci u potpunosti realizovali Vlada će u narednimmesecimadostaviti Skupštini na usvajanje nizsistemskih zakona kojima će se urediti:načinizbora narodnih poslanika, pitanje blanko ostavki, definisanjejavne svojine, pitanje restitucije, uz istovremeno preduzimanje energičnih mera usaglašenih sa Evropskom komisijom kojima će se uspešno dovršiti započete reforme u pravosuđu.

U toku je i ratifikacija SSP-a u parlamentima preostalih 11 država EU koje to do sada nisu uradile.Do sada je ovaj dokument ratifikovan od strane parlamenata 16 zemalja EU, i to su: Španija, Nemačka, Velika Britanija, Italija, Malta, Bugarska, Estonija, Grčka, Slovačka, Mađarska, Češka, Danska, Kipar, Austrija, Slovenija i Luksemburg, a ŠP je ratifikovan i u Evropskom parlamentu.

Uspešno okončanje planiranih reformskih procesa omogućiće da Srbija do kraja ove godine:

Suštinskiunapredi pravni poredak i privredni sistem zemlje, čime će ga u najvećoj meri približiti standardima EU ;

I, poštovani narodni poslanici,

Dobije status kandidata za punopravno članstvo u EU, čime će ova Vlada ispuniti najvažniji zadatak koji su pred nju postavili građani Srbije.

Za uspešnu realizaciju akcionog plana mobilisaćemo sve segmente društva, državne institucije, civilno društvo i najširu javnost, a verujem da će i ovaj visoki dom, kao i u prethodnom periodu, efikasno sprovoditi reforme iz nadležnosti Narodne Skupštine.

Punopravno članstvo u EU kao istorijski cilj, i dobijanje statusa kandidata kao neophodni i najvažniji uslovna putuza ostvarenje tog cilja, od suštinskog su interesa zaSrbiju i sve našegrađane. Zato ova Vlada i svi mi zajedno imamo velikuodgovornost i obavezu da iskoristimo ovuistorijsku priliku i načinimo ozbiljan korak ka boljem i sigurnijem životu Srbije i njenih građana u evropskoj porodici država.

Naravno, visok standard i kvalitet života ljudi u zemljama koje su članice EU jedan su odključnihrazloga što je članstvo Srbije u Evropskoj uniji za ovu Vladu, kao i za čitavu Srbiju, nesumnjivo najbolja alternativa. I zato će Vlada odlučno raditi na završetkusvih reformskih procesa koji je naša koalicija zacrtala kao svoj osnovni cilj prilikom formiranja Vlade 2008. godine.Na delu smo pokazali da naše opredeljenje za ulazak Srbije u Evropsku uniju ide u korak sa namerom da
idalje ivišerazvijamo što boljepolitičke, ekonomske, kulturne odnose sa svim zemljama sveta, naročito sa zemljama našeg regiona. Osim toga, ova Vlada je formulisala i sprovodi državnu politiku, koja poredsvog osnovnog cilja, a to je članstvo u EU, podrazumeva najbolje mogućeodnose i sa drugim najznačajnim državama u svetu, a to su pre svegaSAD, Ruska federacija, Kina.

Poštovani narodni poslanici, smatram da jeveoma važno štoje Srbija državakoja je napravila ključni korak u unapređenju dobrosusedskih odnosa sa zemljama regiona i postala centralna tačka regionalne saradnje, a to jeosnovnapretpostavkaza stabilnost i dugoročni prosperitet u našem delu Evrope.

Vlada Republike Srbije odlučna je i dosledna u stavu da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije i preduzima sve raspoložive diplomatske aktivnosti za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. U tom smislu, Vlada može bitizadovoljna dosadašnjim rezultatima uograničenju broja država koje su priznale takozvanu nezavisnost Kosova.

Vlada ćei ubuduće svesno, odgovornoipredano biti posvećenaočuvanju KiM unutar Srbije, i rukovođena Ustavom i odlukama Narodne Skupštine učiniti sve što je u njenoj moći da se mirnim i diplomatskim putem dođe do rešenja koje će omogućiti istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda.

Od samog početka verovali smo, da je dijalog jedini način da se pronađe obostrano prihvatljivo rešenje, koje je dugotrajno održivo i koje će garantovati dugoročnu stabilnost regiona. Srbija je uspela u svojim naporima da na osnovu Rezolucije Generalne skupštine UN uspostavi dijalog sa predstavnicima privremenih vlasti u Prištini.

Pored ostalog, ovaj dijalog predstavlja dodatnu podršku naporima Vlade u aktivnostima koje sprovodi u ciljuopstanaka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i poboljšanjunjegovog ekonomskog i socijalnog položaja.

Poštovani narodni poslanici,

Vlada Republike Srbije je neposredno po formiranju, u jesen 2008. godine, bila suočena sa izazovima najveće ekonomske krize u istoriji sveta. Takav nezapamćenifinanskijski slomstvorio je situaciju koja je ozbiljno uzdrmala ekonomije najbogatijih zemalja sveta, i koja je neke od zemalja EU dovela do bankrotstva.

Preko noći, bili smo svedoci, rušile su se finansijske institucije, svetski poznate kompanije odlazile su u stečaj, a ogromna armija ljudi u svetu, svakodnevno je ostajala bez posla. U takvim, po svetskim merilima izuzetno nepovoljnim uslovima, Vlada Republike Srbije uspela je svojim merama da minimizuje posledice krize po privredu zemlje i očuva stabilnost.

Ipak, efekti ekonomske krize pogodili su i našu privredu i svakog našeg građanina, i toga smo svi i ja lično, veomasvesni. Vrlodobro znamo koliki je broj stanovnikabez posla, kako naši ljudi žive i sa kakvim se teškoćama sreću u svakodnevnom životu.

Zbog toga, u narednih godinu dana, pred Vladom Republike Srbije stoji najveći izazov, a to je svakodnevniintenzivan rad na smanjenju nezaposlenosti i povećanju životnog standarda građana Srbije. Želeo bih sa ovog mesta da poručim, da Vlada Republike Srbije neće žaliti truda kako bi uspela u ostvarenju ovog cilja. Građani Srbije treba da žive bolje danas, odmah! I mi ćemo sve učiniti da tako bude.

Na makro planu uspelismo da sačuvamo velike privredne sisteme i banke od propadanja unajgorem periodu krize, ali sada fokus moramo prebaciti na strateške sektore koji će predstavljati generatore razvoja u postkriznom periodu.Samodinamičan rast obima i konkurentnosti srpske privrede predstavlja realnu osnovu za povećanje zaposlenosti i rast životnog standarda svakog stanovnika Srbije.

Da bismo ostvarili ove ciljeve, sprovodićemo razvojnu ekonomsku politiku, što je i predviđeno novim modelom ekonomskog rasta u okviru koncepta razvoja ”Srbija 2020”, plana koji je pripremljen od strane vodećih srpskih ekonomista i kojim će se Vlada rukovoditi u narednom periodu.

Dakle, da bi realizovala ove ciljeve i poboljšala standard građana, ova Vlada će u mesecima koji su pred nama, sprovesti mere ekonomske politike koje će omogućiti:

  1. Snabdevenost osnovnim životnim namirnicama po prihvatljivim cenama za sve građane;
  2. povećanje zaposlenosti kroz nove oblike podsticaja za otvaranjeradnih mesta;
  3. Dalje smanjenje javne potrošnje i fiskalnog deficita, kako bi se obezbedila dugoročna makroekonomska stabilnost;
  4. Dinamičan rast privredne aktivnosti na bazi proizvodnje razmenjivih dobara;
  5. Veća ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju usmerenu ka većim prinosima i višem stepenu finalizacije proizvoda;
  6. Podrška izvoznim delatnostima kroz osnivanje Razvojne banke i efikasnijeg mehanizma garancija za izvozne poslove;
  7. Privlačenje novih investicija kroz unapređenje poslovnog ambijenta i ravnomerni regionalni razvoj;
  8. Sistemsku podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i inovativnim delatnostima;
  9. Reformu javnih preduzeća koja podrazumevaju ukidanje monopola, uvođenje profesionalnog rukovodstva i smanjenje subvencija;
  10. Efikasnije upravljanje velikim infrastrukturnim projektima.

Svesni smo da investicioni potencijal u izgradnji infrastrukture, kako saobraćajne, tako i energetske, poljoprivredne i informacione, nije dovoljno iskorišćen, što predstavlja dodatni interni resurs koji će početi da daje veći doprinos privrednom rastu već u toku ove kalendarske godine.Fokusiraćemo se na resurse kojima Srbija raspolaže a nedovoljno racionalno koristi, a to su poljoprivreda, prehrambena industrija, rudarstvo, energetika, i najvažnije od svega znanje i inovativni duh građana.

Poštovani narodni poslanici,

Ulaganja u dinamičan rast privrede ni na koji način neće umanjiti socijalnu odgovornost ove Vlade i naše napore da zaštitimo najugroženije kategorije stanovništva. U tom smislu, Novi zakon o socijalnoj zaštiti, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, značajno će unaprediti kvalitet zaštite onih koji su najugroženiji i obuhvatiće veći broj korisnika socijalne zaštite.

Međutim, socijalna odgovornost Vlade Srbije ne odnosi se samona zaštitu najugroženijih grupa građana kojima posvećujemo posebnu pažnju,već na sve građane Srbije. Vlada će stoga i u narednom periodu donositi nužne i neophodne odluke vodeći računa o interesima najširih slojeva stanovništva kako bi se u isto vreme značajno smanjio broj siromašnihi poboljšali uslovi života svih građana.

Vlada je napravila krupne korake u izgradnji efikasnog sistema borbe protiv svih oblika korupcije i kriminala svesna da je upravo suzbijanje ovih društvenih problema pitanje budućnosti Srbije i jedan odključnihuslova za priključenje EU.

Usvojen je Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela i osnovana je Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom. Rezultati ostvareni primenom Zakona nedvosmisleno su pokazali da je reč o veoma moćnom i efikasnom mehanizmu u borbi protiv svih vidova kriminala.

Primenom ovog zakona u prethodne dve godine privremeno ili trajno je oduzeta imovina čija je vrednost procenjena na preko 300 miliona evra. Ova imovina je privremeno, ili trajno oduzeta od oko 200 fizičkih lica protiv kojih se vode postupci, kao i od sa njima povezanih pravnih i fizičkih lica. Time je zadat ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. U isto vreme presečeni su ključni kanali međunarodne trgovine narkoticima i ljudima. Na taj način Srbija je dala značajan doprinos međunarodnoj borbi protiv organizovanog kriminala.

U narednom periodu jedan od prioritetnih zadataka biće povećanje efikasnosti rasvetljavanja krivičnih dela i skraćenje rokova za sprovođenje krivičnih postupaka. Takođe, u okviru borbe protiv korupcije osnovana je Agencija za borbu protiv korupcije, drastično pooštrene kazne u slučaju otkrivanja korupcije, a uvedena je i zakonska obaveza da svi državni funkcioneri na republičkom i lokalnom nivou, rukovodioci državnih ustanova javnih preduzeća javno saopštavaju podatke o imovini koju poseduju.

Dobro uspostavljen mehanizam za borbu protiv kriminala i korupcije moramo stalno unapređivati i beskompromisno i neselektivno koristiti kako bi trajno otklonili izvore korupcije i kaznili sve one koji su pokušali da ostvare materijalnu korist na nezakonit način. Konačno, do kraja mandata Vlade će se u potpunosti sprovesti reforma pravosuđa, kojom će se izgraditi efikasno i nezavisno sudstvo i tužilaštvo, učvrstiti vladavina prava i pravna sigurnost.

Na polju međunarodnog prava, Vlada će kao i u dosadašnjem periodu nastaviti politiku striktnog poštovanja svih međunarodnih obaveza naše zemlje, uključujući saradnju sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. U skladu sa takvom politikom, Srbija jeu potpunosti posvećena uspešnom okončanju saradnje sa ovim sudom, što uključuje izručenje preostala dva begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića.

Poštovani građani Srbije, poštovani narodni poslanici,

Vlada Srbije ostaje dosledna u borbi za ostvarenje principa na kojima je formirana. Kao premijer, učiniću da ona u narednom periodu budejošjedinstvenija, jošodlučnijau realizaciji svojih ključnih ciljeva, da radi i deluje kao tim i da brzo reaguje na potrebe i probleme građana.

U evropskim integracijama prešli smo ogroman put zahvaljujući izuzetnim naporima svih institucija, ali u prvom redu građana Srbije. Zbog toga građani imaju prava da kritikuju, da budu nezadovoljni, a mi smo ti koji sve kritike treba da prime, istrpe i svoj rad učine boljim i efikasnijim.

Zbog toga ću se lično potruditi da uvedem nultu toleranciju za nerad, bahatost i sve ono što iskače iz zacrtane zajedničke politike. Svi članovi oveVlade moraće od danas da budu još odgovornijiu svom radu,skromniji u svom držanju, vredniji u cilju postizanja rezultata,sa jošviše sluha za potrebe građana zbog kojih se nalaze tu gde jesu. Interes građana i rešavanje njihovih problema biće i još mnogo više nego do sada vrhunski prioritet za svakog člana Vlade.

Iz tog razloga će, poštovani narodni poslanici, Vlada Republike Srbije do kraja svog mandata, realizovati sistemske merekojima će se dugoročnopovećatizaposlenost i životnistandard svihgrađana Srbije, alii preduzeti operativne mere koje će u kratkom roku dovesti do olakšanja aktuelnih teškoća najugroženijih slojeva stanovništva i poboljšanja života građana.

Ova Vlada je pokazala da ima hrabrosti da donosi teške odluke koje su u interesu građana Srbije, i donosiće ihi ubuduće. Samo na taj način može se obezbediti izvesnost za dugoročni prosperitet našezemlje i za generacije koje dolazeposle nas, ali i bolji život za sve naše građane danas i odmah.

Uveren sam da članovi Vlade koje predlažem imaju potrebno znanje, energiju i odgovornost da obave veliki posao koji je pred nama i ostvare ciljeve koji su interesu svih.

Hvala na pažnji.


KRITIKE OPOZICIJE

Poslanici opozicije Skupštine Srbije kritikovali su danas predloženi ekspoze premijera Mirka Cvetkovića i ocenili da rekonstruisana Vlada neće biti u stanju da popravi situaciju u državi, dok su poslanici vladajuće koalicije izrazili uverenje da će Vlada imati snage da ostvari ciljeve.

Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ocenio je da je program rekonstruisane vlade isti kao onaj iz 2008, uz samo jedan dodatak koji se odnosi na povećan broj građana koji primaju socijalnu pomoć.

On je upitao da li su građani dužni da na kraju svakog mandata vlade slušaju o istim ciljevima.

Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da ta stranka neće podržati rekonstrukciju vlade, jer ona ne predstavlja promenu politike već rekonstrukciju „partijske politike“.

Jovanović je rekao da u ekspozeu premijera Cvetkovića ne postoji nijedna konkretna mera za prevazilaženje problema koji su, kako je rekao, u velikoj meri nasleđeni.

Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da je rekonstrukcija vlade „kozmetika i zamajavanje naroda“, a rekonstruisanu vladu nazvao „političkim bućkurišem“ koji neće uspeti da poboljša katastrofalno stanje u Srbiji.

– Nema više zamajavanja i kajanja, prošao vam je rok trajanja. Nijednoj vladi ništa ne vredi ako joj je narod u bedi. Očekivali smo da premijer Cvetković podnese ostavku. Ako odlazi pola vlade koja je radila sa njim, onda je bilo logično da se promeni i premijer – rekao je Ilić u skupštinskoj raspravi o rekonstrukciji vlade.

Poslanik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić rekao je da Vlada Srbije ne nudi nikakva rešenja za „katastrofalno stanje“ u društvu. Samardžić je kazao da je ekspoze koji je danas poslanicima izložio premijer Mirko Cvetković „mršav“.

Šefica poslaničke grupe Za evropsku Srbiju Nada Kolundžija rekla je da očekuje da rekonstruisana vlada pokaže socijalnu odgovornost i jedinstvo u ostvarivanju zacrtanih ciljeva, od kojih je osnovni članstvo u EU. Ona je rekla da će rekonstruisana vlada doprineti da se postavljeni ciljevi ostvare efikasnije i da će novi ljudi uneti pozitivnu energiju i podstrek za rešavanje problema.

Šef poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija Branko Ružić izjavio je da se ciljevi Vlade ne menjaju njenom rekonstrukcijom i pohvalio rad ministara iz SPS. Ružić je rekao da je tokom mandata ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića koji je i predsednik SPS, pokrenuta ozbiljna borba protiv kriminala i korupcije.

Šef poslanika PUPS-a Momo Čolaković rekao je da ta stranka podržava rekonstrukciju vlade i rešenja koja su ponuđena u ekspozeu premijera Mirka Cvetkovića i pohvalio rad ministara iz koalicije SPS-PUPS-JS. Čolaković je kazao da je za PUPS značajno da vlada i dalje radi na ostvarivanju ciljeva koji su utvrđeni nakon konstituisanja 2008, a kao najbitniji naveo ekonomsku stabilnost.

Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor rekao je da će poslanici SVM podržati rekonstrukciju vlade jer je za tu stranku, kako je naveo, politička stabilnost na prvom mestu. Pastor je, međutim, kazao da je mana predložene rekonstrukcije što u njoj neće biti ministra sa teritorije Vojvodine i da je to poražavajuće.

Skupština Srbije konstatovala je ranije danas ostavke ministara koji će ostati bez funkcija, kao i onih čijim će resorima biti dodati novi poslovi.

Ostavke nisu podnosili ministri u čijim resorima nije bilo promena.

Nakon rekonstrukcije, Vlada Srbije imaće 17 resora i 21 člana, umesto 24 ministarstva i 27 članova Vlade.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.