Skupština Srbije usvojila je juče Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, koji definiše uslove za slobodan protok robe, kretanje radnika i kapitala, kao i saradnju u nizu oblasti – od usklađivanja propisa, do političkog dijaloga i finansijske saradnje.

Za ratifikaciju SSP-a glasalo je 140 poslanika vladajuće većine i Liberalno demokratske partije, dok je 28 poslanika Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije glasalo protiv. Poslanici Srpske radikalne stranke nisu učestovali u glasanju, ali su bili u sali. U sali su bili i poslanici nove poslaničke grupe Tomislava Nikolića „Napred Srbijo“ koji takođe nisu učestovali u glasanju. Skupština je usvojila amandman Tomislava Nikolića iz SRS-a kojim se u Zakonu o ratifikaciji sporazuma sa EU precizira da je Kosovo deo Srbije.

Skupština je takođe sa 140 glasa usvojila i Prelezni trgovinski sporazuma sa EU, protiv koga su takođe glasali poslanici DSS-a i NS-a. SSP je parafiran 7. novembra 2007. u Briselu, a potpisan 29. aprila ove godine u Luksemburgu, čime je učinjen institucionalni korak ka kandidaturi i punopravnom članstvu Srbije u EU.

Država potpisnica Sporazumom dobija podršku i pomoć EU, ali on stupa na snagu tek pošto ga ratifikuje svaka od zemalja članica EU. Kandidatura za članstvo u EU obično se podnosi u toku sprovođenja SSP-a. Sporazumom su obuhvaćene oblasti trgovine, carina, subvencija, dampinga i koncesija, zaštite potrošača, konkurencije i državnih monopola, intelektualne i industrijske svojine, javnih nabavki, socijalne politike, obrazovanja, transporta, energetike i životne sredine. Definisanse su i obaveza i modaliteti saradnje u oblastima bankarstva i osiguranja, pravosuđa, bezbednosti, zaštite ličnih podataka, kontrole granica i azila, borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma. 

Stupanjem na snagu SSP-a ukidaju se carine i količinska ograničenja na uvoz industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije u EU. Ukidaju se i carine na uvoz industrijskih proizvoda poreklom iz Zajednice u Srbiju, osim proizvoda navedenih u aneksu sporazuma. Te carine će se postepeno smanjivati i ukidati u prelaznom periodu. EU i Srbija će, u periodu od najviše šest godina, počevši od stupanja na snagu SSP, postepeno uspostaviti bilateralnu zonu slobodne trgovine. Srbija se sporazumom obavezuje da nastavi da podstiče saradnju i dobrosusedske odnose sa drugim državama regiona, uključujući i odgovarajući stepen međusobnih koncesija u pogledu kretanja lica, robe, kapitala i usluga, kao i razvoj projekata od opšteg interesa. Srbija se sporazumom obavezuje da počne pregovore sa državama koje su već potpisale SSP, radi zaključivanja bilateralnih ugovora o regionalnoj saradnji, čiji će cilj biti povećanje obima saradnje između tih država. Glavni elementi tih ugovora biće politički dijalog, uspostavljanje zona slobodne trgovine, uzajamne koncesije u pogledu kretanja radnika, prava na poslovno nastanjivanje, pružanja usluga, tekućih plaćanja i kretanja kapitala, kao i drugih politika koje se odnose na kretanje lica, na istom nivou koji je predviđen i Sporazumom. Ti ugovori sa zemljama koje su potpisale SSP biće zaključeni u roku od dve godine od stupanja na snagu sporazuma. Srbija će započeti slične pregovore sa preostalim državama u regionu kada i one potpišu SSP.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.