Šta piše u Sporazumu o slobodi kretanja iz 2011. koji pominje Vučić? 1foto FoNet/Evropski savet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su Beograd i Priština postigli „usmeni sporazum“ o ličnim dokumentima, a da je pisani postignut još 2011. te da se trudio da iz pregovora izvuče maksimum.

– Sutra možemo da ga promenimo. Ali verujem da je to odličana stvar za nas što smo se izborili za srpku državnost i našli najbolje tumačenje da Srbi sa KiM imaju dokumenta Srbije, odnosno da dokumenta Srbije važe na KiM – rekao je on.

Dogovor o registarkim tablicama još nije postignut budući da je Vlada Kosova najavila da će 1. septembra implementirati odluku o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama na RKS – Republika Kosovo, što srpska strana ne prihvata.

„Mi smo se borili da nešto ispravimo i mislim da smo uspeli da nešto ispravimo. Ne možemo se zalagati za Otvoreni Balkan a da zatvarate sve granice. Mislim da je ovo što je postignuto dobro za nas. Mi smo i do sada priznavali njihova dokumenta ali smo im izdavali papir a sada će biti okačen papir disklejmera da to nije nikakvo priznanje ali smo se izborili za državnost na KiM, da dokumenta Republike Srbije važe na KiM posebno Srba sa KiM“, rekao je Vučić.

A šta zaista piše u sporazumu koji pripadnici vlasti vlastu često spominju kao blasat u pregovorima i za to krive predsednika NS Vuka Jeremića potražili smo na sajtu Kancelarije za KiM.

U delu sa tehničkim sporazumima preagovora sa Prištinom gde se nalaze i sporazumi o katastru, matičnim knjigama, carinskim pečatima, univerzitetskim diplomama, regionalnom predstavljanju, zvaničnim posetama i integrisanom upravlјanju prelazima su i sporazum o slobodi kretanja i dogovori u vezi sa finalizacijom sprovođenja Sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine – Brisel 14. septembar 2016. godine

U Sporazumu o slobodi kretanja se navodi:

1. Stanovnici svake strane treba da budu u mogućnosti da slobodno putuju u okviru ili preko teritorije druge strane.

2. Svaka strana će primenjivati, čim to bude bilo operativno izvodlјivo, sistem ličnih karata za putovanja stanovnika druge strane preko granice/administrativne linije.

3. Svaka strana može primenjivati sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim ‘ulaznim/izlaznim’ dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlјu.

4. Kao prelazno rešenje, svaka strana će omogućiti stanovnicima druge kupovinu graničnog/administrativnog osiguranja. Pod pokrovitelјstvom Evropske unije, strane će nastaviti rad usmeren ka postizanju komercijalnog aranžmana o uzajamnom pokriću osiguranja vozila, tako da sva vozila budu pokrivena sa obe strane granice/administrativne linije što je pre moguće.

5. Svaka strana će preduzeti sve neophodne mere da omogući stanovnicima druge strane da slobodno putuju u okviru ili preko teritorije druge koristeći vozačke dozvole koje su izdale njihove vlasti.

6. Kao privremena mera, vlasti na Kosovu će produžiti važenje KS registarskih tablica za početni period od pet godina, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti ovo pitanje (uz posredovanje EU ukoliko bude potrebno).

7. Svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu će koristiti RKS ili KS registarske tablice za vozila (u skladu sa stavkom 6 gore). Izdavaće ih nadležni organi na Kosovu, a biće distribuirane uz posredovanje EULEKS-a ako je to potrebno. Svaka strana će uložiti maksimalne napore da obezbedi sprovođenje gore navedenog.

8. Kao privremena mera, vlasti u Beogradu će omogućiti vozilima sa Kosova koja imaju KS registarske tablice da slobodno putuju na njegovoj teritoriji ili preko nje.

9. Kao privremena mera, za svako vozilo čiji vlasnik to bude želeo, biće dostupne privremene registarske tablice na relevantnim graničnim/administrativnim prelazima.

10. Što se tiče readmisije, a uzimajući u obzir obaveze Prištine u ovoj oblasti, gorepomenuti aranžmani neće stvoriti nove obaveze za Beograd u pogledu prihvatanja zahteva za readmisiju lica sa kosovskim dokumentima u kontekstu postojećih sporazuma o readmisiji između Beograda i EU.

11. Do sredine jula biće oformlјena grupa za implementaciju, kojoj će predsedavati EU i koja će početi pripreme s cilјem da se svi gore navedeni aranžmani i sve neophodne naknadne radnje sprovedu čim to bude operativno izvodlјivo, dok će se aranžman pod stavkom 7 primenjivati od 1. novembra 2011.

A u dogovoru u vezi sa finalizacijom sprovođenja Sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine – Brisel 14. septembar 2016. se navodi:

1. Strane se slažu da relevantne delove registarskih tablica pokriju sa dve bele nalepnice.

2. Režim nalepnica će stupiti na snagu 15. novembra 2016. godine.

3. Administrativna infrastruktura za izdavanje svih dokumenata koji su potrebni za registraciju vozila sa registarskim tablicama koje izdaju vlasti Kosova će biti postavlјena u novembru 2016. godine.

4. Registracija svih vozila sa registarskim tablicama koje izdaju vlasti Kosova („KS“/ „RKS“) će otpočeti 15. januara 2017. godine, i trajaće 12 meseci, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti ovo pitanje uz posredovanje EU.

5. Kosovo će produžiti važenje „KS“ registarskih tablica na pet godina, nakon čega će dve strane ponovo razmatrati ovo pitanje (uz posredovanje EU ukoliko bude bilo potrebno).

6. Kosovo će odobravati izuzeće od svih dažbina i taksi za registraciju vozila na isti način kao i u prethodnim takvim prilikama. Bliska i brza saradnja će biti uspostavlјena između dve strane kako bi se potvrdila zakonita svojina nad vozilima.

7. Obe strane i EU će sprovoditi informativnu kampanju kako bi se stanovnicima na koje se odnosi ova mera objasnili modaliteti pre-registracije vozila. Dalјi razgovori o delokrugu i modalitetima takve informativne kampanje će biti vođeni na grupi za implementaciju.

8. Režim nalepnica se neće odnositi na registarske tablice na koje se odnosi proces registracije.

9. Zbog osetlјivosti koju prati gore navedeno, strane se slažu da sprovođenje ovih zaklјučaka razmatraju u redovnim intervalima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.