Nećeš voziti pod uticajem alkohola, nećeš prekoračivati brzinu, nećeš auto koristiti da bi se pravio važan i nećeš u njemu počiniti greh – to su neke od 10 novih „Božjih zapovesti“ izdatih u Vatikanu.
Teolozi Rimokatoličke crkve napravili su predah u uobičajenim razmišljanjima i objavili uputstvo za ponašanje u saobraćaju, šta se sme, a šta ne sme, sa moralnog stanovišta. Dokument napisan na 36 stranica, pod nazivom „Vodič za pastoralan odnos prema putu“, sadrži 10 osnovnih zapovesti koje se tiču gubljenja strpljenja za volanom, poštovanja pešaka, održavanja vozila u dobrom stanju i vulgarne gestikulacije za volanom.
„Automobili imaju tendenciju da izvuku ‘ono primitivno’ iz čoveka, pa samim tim slede neprijatni rezultati“, piše u vodiču za vozače.