Kako se pravilno akcentuje - argUment ili argumEnt 1Foto: Ilustracija /Danas

Radio-televizija Srbije je možda jedini medij gde čujemo neuobičajeno akcentovane reči kao što su argUment, kontInent, asIstent, dirIgent, protEstant, koeficIjent.

Većina nas u svakodnevnom jeziku ove reči izgovara sa kratkosilaznim akcentom na poslednjem slogu: argumEnt, kontinEnt, dirigEnt… Jezička norma ipak insistira da se akcenat kod ovih reči pomeri za jedan slog ka početku i da bude uzlazan, a RTS se trudi da te zahteve dosledno poštuje.

Pravila standardnog akcenatskog sistema, o kojima učimo u osmom razredu osnovne škole, kažu da jednosložne reči imaju samo silazne akcente, da silazni akcenti kod višesložnih reči mogu biti samo na prvom slogu, a uzlazni akcenti mogu stajati na bilo kom osim na poslednjem slogu.

Pomenuti primeri su reči stranog porekla koje smo preuzeli sa silaznim akcentom na poslednjem slogu – tamo, dakle, gde prema pravilima silazni akcenat ne može da stoji.

Iako bismo mogli da ih prihvatimo takve kao izuzetke, akcentolozi radije veštački pomere taj akcenat za jedan slog ka početku reči i promene mu kvalitet (umesto silaznog stavi se uzlazan) ne bi li sve prilagodili standardnom sistemu.

Tako od protestAnt (kratkosilazni na poslednjem slogu) dobijamo protEstant (kratkouzlazni na unutrašnjem slogu), od kontinEnt – kontInent itd.

Reči kao što su radIjator, ambAsador, akumUlator, telEvizija, katEgorija takođe imaju akcenat prilagođen standardu, iako ih mi uglavnom izgovaramo sa dugosilaznim akcentom na potonjem slogu – radijAtor, kategOrija, televIzija, akumulAtor.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.