Foto: David Lindo

Prevedeno u mleko, par sova sa mladuncima godišnje donese dobit od skoro 27.000 litara mleka ili 8.600 evra godišnje ili 23,7 evra dnevno. Dakle, par sova sa mladuncima donosi porodici koja se bavi poljoprivredom dodatnu mesečnu platu od oko 700 evra! Treba napomenuti da na pojedinim salašima i manjim farmama koje imaju drvorede, zabrane i parkove može živeti i znatno veći broj parova utina.

Materijalna korist od prisustva sova utina daleko je veća jer nije uračunato:

– koliko novca treba potrošiti na otrove za glodare (rodenticide);

– vreme koje treba potrošiti na primenu tih otrova;

– rizik od trovanja domaćih životinja (često strada živina, mačke i psi);

– veliki rizik od trovanja divljih životinja (često stradaju upravo sove i ostale divlje životinje koje se hrane glodarima – eje, mišari, lasice, lisice, ali i lovna divljač kao što su fazani, jarebice, zečevi, srne);

– rizik po zdravlje stanovništva i kvalitet životne sredine (otrovi ulaze u ekosistem i lanac ishrane i mogu zatrovati naše izvore vode, skladišta hrane i time ugroziti i bezbednost i zdravlje ljudi)

U Vojvodini zimuje oko 30.000 sova utina koje od novembra do marta pojedu oko 18 miliona mišolikih glodara ili oko 450.000 kilograma biomase (450 tona) glodara. Prevedeno u brojke, direktna korist od sova koje na obradivim površinama i u naseljima love glodara je 72 miliona kilograma stočne hrane što je dovoljno da se ishrane novih 6.750 visokomlečnih krava, čime bi se dobilo oko 60,7 miliona litara mleka i zaradilo 19,4 miliona evra od mleka!

Trenutno u Srbiji ima oko 440.000 muznih krava što je polovina od broja iz 1989. godine. Prosečna godišnja potrošnja mleka u Srbiji je 87 litara, tako da par sova na imanju uštedi mleka za 310 ljudi za godinu dana. Primera radi, potrošnja mleka u Srbiji je čak četiri puta niža nego prosečna u Evropskoj Uniji.