Korak bliže ka presađivanju svinjskog srca ljudima (2. deo) 1Foto: Wikipedia

Ipak, ovakve transplantacije za sobom neminovno povlače niz pitanja. Pored etičkih, tu su i virusi koji mogu zaraziti primaoca, ali i opasnost od odbacivanja stranog organa koji su istraživači već pokušavali da reše genetskim modifikacijama.
Svinjsko srce takođe se ispostavilo kao specifično zbog brzine kojom raste čak i kada se nalazi van tela svinje. Istraživači su majmunima morali da daju lekove koji će sprečiti prekomerni rast srca i sniziti krvni pritisak tako da on više odgovara svinjskom jer, kako navodi hirurg Bruno Rajhart sa Univerziteta „Ludvig Maksimilijan“ u Minhenu, koji je ujedno i koautor ove studije, ”ukoliko je srce preveliko, ono ne može dobro da funkcioniše“.

Korak bliže ka presađivanju svinjskog srca ljudima (2. deo) 2

Međutim, čak i kada se prevaziđu sve ove prepreke, ostaje pitanje etičnosti. Ako se uzmu u obzir brojna istraživanja sprovedena na svinjama koja su pokazala da su ova bića inteligentnija čak i od pasa, sposobna da prepoznaju ljude i nakon više godina, rešavaju pojedine logičke zadatke dobro kao i šimpanze, iskazuju emocije i empatiju i najzad imaju organe vrlo slične ljudskim, toliko da se oni mogu presađivati, ostaje ozbiljno pitanje etičnosti njihovog ubijanja.

Profesor Brus Vajtlo sa Kraljevske škole za veterinu sa Univerziteta u Edinburgu o tom pitanju za „Gardijan“ zaključuje: „U svetu u kom nemamo dovoljno organa za presađivanje, zbog čega ljudi umiru, dobrodošlo je sve što može povećati njihov broj.“

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs