Četiri godine na sudu zbog greške izvršitelja 1Foto: Dejana Majstorović (ilustracija)

Iako je sud prošle godine presudio u njegovu korist, izvršitelji i dalje potražuju dugovanja, ovaj put i prema njemu i prema sadašnjem vlasniku. Osim što Abramović pita zašto je do takve greške uopšte došlo, on ukazuje i na to da su, prema Zakonu o obligacionim odnosima, ta potraživanja od godinu dana zastarela, ali i da potpadaju i pod opštu zastarelost od 10 godina.

Naime, Abramović je u novembru 2014. dobio Zaključak kojim izvršitelj traži od njega da u roku od osam dana isplati dugovanje Infostanu u iznosu od 68.600 dinara. Dug potiče iz 2013. i 2014. godine, ali za stan na adresi Lazarevački drum 11/3.

– Taj stan već 10 godina nije u mom vlasništvu. Stan sam ugovorom o poklonu preneo na sina Aleksandra 2007, a na njegovo ime je uknjižen u januaru 2018. godine. Nesporno je da ja nisam vlasnik tog stana. Česti su slučajevi kada izvršitelji, bez provere verodostojnosti isprava, na osnovu netačnih podataka donose rešenja o izvršenju. Tako i dolazi do situacija da se izvršenje za naplatu duga traži od građana koji nisu dužnici, a za te propuste niko ne odgovara. Potrošači onda moraju da se izlažu nepotrebnim troškovima, angažuju advokate, troše svoje vreme i energiju i maltretiraju po sudovima, kako bi dokazali da su u pravu- objašnjava Abramović koji je i pravnik.

Prigovor na ovaj pokušaj naplate Abramović je podneo Drugom osnovnom sudu, koji je u decembru 2017. presudio u njegovu korist, i sporni Zaključak stavio van snage. Međutim, u međuvremenu, dok je spor još trajao, za ista dugovanja Infostan je utužio i pravog, sadašnjeg vlasnika, Aleksandra Abramovića.

– To je sa pravne tačke nedopustivo, ne mogu da se vode dva spora po istom pitanju. Ovi predmeti morali su ili da se spoje ili da se vodi samo jedan od njih- jasan je Abramović.

Međutim, problematičnije je to što u utuženju Aleksandra Abramovića nisu navedena dugovanja iz 2013. i 2014. godine, već su ona preknjižena u dug po mesecima za 2017. godinu, čime je izbegnuto zastarevanje potraživanja.

Ta, pokazalo se nepopularna i sporna praksa knjiženja „po sistemu salda“, a koja je utvrđena zaključkom Gradskog veća iz 2011, bila je i predmet analize Udruženja Efektiva, organizacije za zaštitu potrošača, ali i predmet njihove inicijative da se takvo obračunavanje ukine. Naime, kod određenih preduzeća koja pružaju usluge od opšteg interesa građanima, ustanovljen je sistem automatskog knjiženja uplata na najstarija dugovanja, sa ciljem da se izbegne zastarevanje potraživanjan posle godinu dana.

– Ovaj zaključak nigde nije zvanično objavljen a predviđa da preduzeće uplaćenim iznosima prvo namiri najstarije neizmirene račune korisnika za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, a po redosledu dospeća računa. Gradsko veće nije nadležno da svojim zaključcima daje veću pravnu snagu od zakona, a ovaj zaključak je u suprotnosti sa članom 312 Zakona o obligacionim odnosima i članom 17 Zakona o zaštiti potrošača, kao i sa mnogim odredbama Zakona o računovodstvu- navodi Abramović.

Ovakva praksa obračunavanja je prekinuta u junu ove godine, odnosno sa računima za mesec maj. Uprkos tome, navodi Abramović, izvršitelj donosi Rešenje za naplatu potraživanja koje je formirano na bazi salda, a koje je nastalo još 2013. i 2014, što izjavu, na osnovu koje je donet predlog za izvršenje, čini neverodostojnom.

O ovim nepravilnostima i propustima u radu privatnih izvršitelja Abramović je pisao mnogim institucijama, jer je, kako za sebe kaže, u dugogodišnjem službovanju uvek poštovao odredbe ustava, zakona i podzakonskih akata, „bez obzira ko je bio na vlasti“, te da je po njegovom mišljenju to dužnost svakog građanina i svih institucija u zemlji.

– Zalažem se da se svi problemi rešavaju u institucijama sistema, pa je s toga više puta se obraćao Ministarstvu pravde i ministarki Neli Kuburović, ondašnjem gradonačelniku Siniši Malom, da ova pitanja pokušam da rešim. Odgovor od navedenih institucija nisam dobio, niti su one bilo šta preduzele, zbog čega sam odlučio da o tome obavestim javnost- objašnjava Abramović, kome predstoji još ročišta u procesu koji jioš nije završen.

Svi da poštuju zakon

Abramović objašnjava da je sporni dug nastao u godinama kada je njegov sin, vlasnik stana, bio nezaposlen, te nije mogao da izmiri račune. S druge strane, smatrao je da taj dug ne treba da plaća ni on. „Sve institucije u zemlji moraju da poštuju zakone, jer se u suprotnom podriva pravni sistem zemlje.Takođe, nezakonitim smanjenjem penzija meni i supruzi, a radi se o velikim iznosima, povređena su mi stečena prava koja su zagarantovana svuda u svetu, tako da ja niti sam mogao, niti sam smatrao da treba da izmirujem taj dug“, rezigniran je Abramović.