Foto: Milorad Đurović

Radovi u parku Ušće iznenadili su brojne građane koji su nam pisali i slali fotografije betoniranja koje je sprovedeno van plana i po projektu investitora koji će uskoro u ovom parku nastaviti dalju gradnju, MPC Properties. Radovi su izvođeni protivzakonito, na šta smo u prijavi upozorili inspekciju.

S druge strane reke, na Kalemegdanu, u okviru kulturnog dobra od izuzetnog značaja, Beogradska tvrđava, srušen je objekat kako bi još jedan investitor ostvario svoj interes u pribavljanju profita, na čijem mestu će nići još jedan ugostiteljski objekat, što je našlo mesta u prijavi koju smo uputili nadležnoj inspekciji.

Radovi na trgu ispred Doma omladine uzeli su i svoj danak u smislu ozleda dve sugrađanke koje su povređene na neobeleženom i nebezbednom gradilištu. Uprkos našim prijavama da bi neko mogao biti povređen, nadležne službe su 22 dana odbijale da prime prijavu.

Tekst objavljen u okviru dodatka Inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ – „Patka osvaja Skupštinu“